Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Går sammen om å løse Norges transport- og klimautfordring

Møller Mobility Group, Aars og StartupLab danner MobilityLab

MobilityLab er en realitet. Initiativet etableres gjennom et samarbeid mellom Startuplab, Møller Mobility Group og Aars, samt en rekke toneangivende næringslivsaktører.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens formidable transportutfordringer. Dessuten å skape nye norske arbeidsplasser.

Mobilitet har vært vår kjernevirksomhet i mer enn 80 år. Bilbransjen står overfor store endringer i årene som kommer, og gjennom vårt eierskap i Møller Mobility Group skal vi være med å prege utviklingen også i fremtiden, sier Harald Møller

Det tror vi best kan skje ved at vi som eiere og Møller Mobility Group som selskap alltid er på jakt etter nye og bedre løsninger for kundene, enten det er selvkjørende biler, bildelingstjenester eller mobilitetsløsninger som vi i dag rett og slett ikke kan forestille oss. Vi er spent på hva vi kommer til å få til sammen med MobilityLab, sier Harald Møller.

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp. MobilityLab vil har som ambisjon å være en viktig arena for at vi skal lykkes på dette området. Samtidig vil prosjektet legge til rette for nye bedrifter, moderne arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster. MobilityLab skal være en del av StartupLab, som er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter.

Ketil Solvik Olsen

 

 

 

- Dette er et enormt spennende prosjekt som absolutt kan være med på å skape fremtidens løsninger for hvordan vi forflytter mennesker og varer på en effektiv og miljøvennlig måte i Norge. Jeg har stor tro på at samspill mellom privat næringsliv, kloke gründere og det offentlige vil gi gode resultater. Det handler om å gjøre hverdagen enklere for mennesker og bedrifter, samtidig som vi møter fremtiden med moderne og gode løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Sammen med StartupLab har Møller Mobility Group og Aars gått sammen med Oslo Kommune, Posten, Telenor, If, NSB, Circle K og Transportøkonomisk Institutt. Alle partnerne er ledende innenfor sine sektorer. Norge er unikt, vil utnytte det norske elbil-forspranget. Felles for aktørene bak initiativet er at de representerer virksomheter som ønsker å bidra til at det utvikles produkter og tjenester som skal løse mobilitetsutfordringene og kutte utslippene fra transportsektoren. Samtidig sitter de med viktige ressurser og kompetanse som kan være avgjørende for at et gründerprosjekt kan utvikles til å bli et kommersielt produkt som møter kundenes og samfunnets behov, samtidig som verdier og arbeidsplasser skapes.

Stadig flere mennesker kommer sammen i stadig større byer verden over, sier Einar Dybvik

- Det skaper økt behov for mobilitet og transport av mennesker, varer og tjenester. Norge har blitt et foregangsland for elbiler, og Oslo har utmerket seg med sine miljøambisjoner. Derfor har vi et utmerket utgangspunkt som et idélaboratorium for å skape nye, fremtidsrettede mobilitetsløsninger, sier partner Per Einar Dybvik i StartupLab.

StartupLab er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter. Mer enn 80 bedrifter og 250 talentfulle gründere er samlet under samme tak i Forskningsparken i Oslo. MobilityLab skal støtte oppstartsselskaper som utvikler mobilitetsløsninger.