Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Med mulighet til å ta egne valg

En eierstruktur for neste generasjon

I 1972 skjer det første generasjonsskiftet i selskapet. Jan H. Møller overtar som administrerende direktør i MøllerGruppen etter sin far, Harald A. Møller, som blir styreleder i konsernet. Etter Jan Møller hentes ledere utenfra, men eierskapet føres videre av nye generasjoner.

– Det er vårt ønske at neste generasjon skal ta selskapet videre, og strukturen og kompetansen rundt Aars er et solid fundament for at våre barn skal kunne være aktive eiere, sier Anne Catrine Møller, en av de aktive eierne i tredje generasjon.

– Alle generasjonene i familien er knyttet sammen i en familieidentitet, og det mener jeg er en styrke og et gode. Samtidig er det viktig at de unge finner sin egen identitet og sin egen balanse i forhold til hvilket liv de ønsker å leve. Dersom de ønsker å gå inn i en aktiv eierrolle må de ønske det selv, det ligger ikke som et krav. Tvert i mot så forventer vi at alle på egen hånd skaffer seg en utdannelse som er i tråd med egne interesser og som kan danne grunnlag for egen inntekt.

 

Lærerikt

– Selv setter jeg pris på å være aktiv eier, jeg kommer tett på virksomhetene. For meg er dette en dimensjon som lærer meg mye, ikke minst gjennom diskusjoner om framtidige valg hvor jeg lærer mye av mennesker som er både kloke og oppdaterte. Som eiere må vi engasjere oss i hvilke posisjoner vi må ta for å skape og utvikle verdier – det ligger en høy risiko i å ikke evne å omstille seg.

 
Anne Catrine Møller

Frivillig eierskap

I motsetning til andre familier som har valgt ulike modeller for å sikre at eierskapet holdes samlet også for fremtidige generasjoner, har familien valgt en modell hvor eierskapet i Aars skal være frivillig. Det betyr at det skal være mulig å selge seg ned eller helt ut.

– Vår jobb som aktive eiere er sammen med ledelsen i Aars å bidra positivt til at dette ikke skjer. Det betyr at vi i tillegg til at Aars må være et attraktivt sted å ha pengene sine, må bidra til andre former for «lim» som gjør at vi ønsker å holde sammen. Det handler om at vi innenfor rammen av eierskapet bygger en ønsket tilhørighet, blant annet gjennom vårt samfunnsoppdrag, vår felles interesse for foto og nå gjennom en ambisjon for mobilitet i en bredere forstand enn kun biler.
 

Glede over å bidra

De neste generasjonene vil kunne ta del i gleden av å bygge og skape – og å bidra til gode arbeidsplasser og bærekraftige virksomheter. Som en stor aktør innen bil og eiendom, pluss aktive eierskap i andre bransjer, kan vi utvikle en aktiv samfunnsrolle hvor vi gjennom vår ansvarlighet er en bidragsyter til samfunnet. Dette er en utfordring som jeg er sikker på vil engasjere også kommende generasjoner, sier Anne Catrine Møller.