Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Jon H. Pran, adm. direktør Katalysator

En tydelig strategi for verdiskapende engasjement

Ett av våre sterke fortrinn er familieierskapet, som sikrer langsiktighet, korte beslutningslinjer og synlige eiere som engasjerer seg – ikke minst i vår selskapsportefølje. 

Jon Pran leder investeringsselskapet Katalysator, som investerer i andre virksomheter på vegne av Aars. Gjennom 12 år har han hatt vært med på utviklingen av selskapet og porteføljen. Nå satser han og hans team med ny strategi. – Vi har lagt en ambisiøs vekststrategi hvor Aars også skal tilføre Katalysator mer investeringskapital, sier styreleder Morten Møller.

Våre investeringer skal konsentreres til konsumorienterte virksomheter, sier Pran, som kort oppsummerer den nye veien mot 2020 i fire hovedstrategier. – Vi skal øke vår kompetanse og kapasitet, vi skal endre dealflow, det vil si å jobbe for å få et økt tilfang av potensielle investeringsobjekter, vi skal bygge portefølje med større investeringer, samt forbedre prosessene for verdiutvikling. – Det er også viktig for oss at vi ikke går inn i selskaper hvor hovedrisiko ligger utenfor ledelsens kontroll – slik vi ser for eksempel i oljebransjen. 

Katalysator skal være det beste investeringsmiljøet i Norge når det gjelder mellomstore bedrifter. – Vi sikter mot en investeringsportefølje på to milliarder kroner innen 2020, og vi har kraft til å gjøre enkeltinvesteringer opp mot 400 millioner kroner, sier Pran, som understreker at potensialet for selskapene i porteføljen skal være et resultat på 50 millioner kroner (EBITDA) innen tre år fra investering.

Katalysator har tradisjonelt gått inn i mindre bedrifter.

 
Jon Pran

Skape entusiasme

Viktige forutsetninger i den nye strategien er at selskapene skal ha enkle og forståelige forretningsmodeller, med en kompetent ledelse som har sterk interesse av å videreutvikle virksomheten. Morten Møller understreker at investeringene skal skape entusiasme hos Katalysators ledelse og eierne, og at bedriftene har et verdigrunnlag og en kultur som stemmer overens med familiens grunnverdier.

Katalysators portefølje skal spisses, vi ser for oss at rundt åtte selskap er et riktig engasjement. Vi gjør dette i vårt tempo, målet er gjennomsnittlig én ny investering i året. Katalysator-teamet har også som tommelfingerregel at minst én av oss skal være genuint interessert i produktene til virksomhetene vi kjøper oss inn i, sier Jon Pran, som selv er mer enn middels opptatt av sport og fritid.