Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Den viktigste arven

Et gjennomgripende verdigrunnlag

Grunnlegger Harald Aars Møller var opptatt av riktig adferd og holdninger, og hans leveregel – ”man skal holde sin sti ren” – var hans rettesnor gjennom hele hans karriere. Hans sønn, Jan H. Møller, fulgte opp med et like tydelig prinsipp: ”Jeg taper heller penger enn tillit”.

Harald Møller & Anne Catrine Møller

Dette er tydelige forventninger til en adferd som dagens eiere er opptatt av å føre videre til neste generasjoner medarbeidere og eiere.

De senere år har disse forventningene blitt tydeliggjort gjennom felles grunnverdier for virksomhetene som ligger under familiens eierskap, og verdigrunnlaget er formulert slik:

Åpen og ærlig

Tydelig

Initiativrik

Omtenksom

Vi etterlever verdigrunnlaget aktivt internt med mål om at det også skal bygge tillit eksternt, sier Harald Møller.

Trygghet for riktige valg

– Etterhvert som familiens eierskap omfattet flere ulike virksomheter i fem land, kunne vi ikke lenger forvente at alle la det samme i tolkningen av vårt verdigrunnlag. Vi besluttet derfor å utvikle tydeligere retningslinjer for vår adferd i form av en Code of Conduct, som er våre leveregler for en ansvarlig forretningsvirksomhet. Disse hjelper oss med å «oversette» verdigrunnlaget til et verktøy for riktig adferd og trygge valg, sier Harald Møller.

– I praksis betyr dette at alle virksomhetene skal ha interne retningslinjer knyttet til viktige temaer som berører oss. Det gjelder blant annet sentrale tema som HMS, habilitet, interessekonflikter, korrupsjon og kommunikasjon. Vi forventer at alle virksomhetene gir grundig opplæring og trening i temaene, blant annet gjennom dilemmatrening hvor medarbeiderne må ta stilling til hvilket valg som er riktig å gjøre i en vanskelig situasjon.

Gjennom vår Code of Conduct har vi også etablert trygge varslingsrutiner og -kanaler, hvor vi aktivt oppfordrer ansatte til å si i fra dersom de skulle oppdage uregelmessige forhold. Arbeidet blir fulgt opp av styrene i selskapene gjennom en årlig statusgjennomgang, hvor det også gjennomføres en grundig risikoanalyse av virksomheten.

Vi skal kontinuerlig trene på å følge disse viktige levereglene, sier Harald Møller.