Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Familien har dedikert sitt kunstengasjement til fotografiet

Evige øyeblikk som engasjerer

”Ut over det å la fotografiene forskjønne og inspirere omgivelsene, ønsker familien å gjøre noe for kunstformen i Norge. Tanken er å være med på å øke forståelsen av og kunnskap om fotografi og vise allsidigheten. Med andre ord bruke dette mediet, som stadig blir en sterkere grad av vår hverdag, til kommunikasjon og relasjonsbygging.”

Møllersamlingen består av rundt 800 farge- og svart/hvitt fotografier. Flere av de eldre fotografene har en bakgrunn innen dokumentarfotografiet, men har i løpet av karrieren utviklet et blikk og en situasjonssans som gjør at vi i dag betrakter bildene som kunstneriske uttrykk. Dette gjelder for eksempel mote- og pressefotografene som er representert i samlingen.

Andre fotografer har vært avgjørende for å etablere et nytt syn på fotografiet gjennom utviklingen av kunstfotografiet. Det har vært en utvikling som har funnet sted over tid og i mange land, og en viktig brikke i norsk sammenheng var fotografen og fotografisamleren Tore Holthers innsats og formidling av fotografisk kunnskap.

 
Sølve Sundsbø, The Kiss, 2010 MS 757
Anton Corbijn, Untiteled. MS 62

Aars' mål er å gjøre samlingen tilgjengelig for alle som ønsker kunnskap om den.

Tilgjengelige øyeblikk

Kjernen i Møllersamlingen springer ut av Holters fotosamling, som ble kjøpt av Aars.  Samlingen er senere utvidet og brukes i dag bevisst i Aars mange virksomheter. I hovedkontoret i Bygdøy Allé 4 henger store deler av samlingen fremme og i Møller Mobility Group sine lokaler på Frysja vises satellittutstillinger. Møller Eiendom beriker også sine eiendommer med lån av fotokunst fra samlingen. 

Vi i Aars opplever at det er lett å snakke om fotografi. Bildene forteller historier og skildrer vakre eventyr, og vitner om skarp observasjonsevne. Møllersamlingen er en oase og et utgangspunkt for mange meninger og ytringer, for møter og øyeblikk og for etisk nytelse. Men også den til tider ubehagelige brutaliteten i hverdagslige situasjoner og øyeblikk. 

Aars' mål er å gjøre samlingen tilgjengelig for alle som ønsker kunnskap om den. Vi har ingen fastlåst strategi og arbeider langsiktig og kontinuerlig med å utvide samlingen, men opplever stadig nye vinklinger og retninger.