Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Ny styreleder i Aars og Møller Mobility Group

Generasjonsskifte og rollebytte

Ny styreleder i Møller Mobility Group og Aars

Harald Møller går av som styreleder i Møller Mobility Group AS og Møller-familiens holdingselskap Aars AS. Øyvind Schage Førde tar over som styreleder i de to selskapene, mens Harald Møller fortsetter som styremedlem og aktiv eier.

Møller-familiens eierskap har siden 2014 vært samlet i holdingselskapet Aars AS. Familiens aktive eiere er alle representert med styreplass i de ulike selskapene som eies av Aars. Nå er det klart for et rollebytte.

  • Jeg har sittet i styrelederstolen på familiens vegne de siste femten årene, så dette er et godt tidspunkt for et skifte. Øyvind har allerede opparbeidet masse styreerfaring, han kjenner våre virksomheter og investeringer godt, og han er klar for å ta en større rolle på vegne av familien. Nå kan han videreutvikle eierrollen på sitt vis, samtidig som flere av oss fra tidligere generasjoner fortsatt vil være aktive og svært engasjerte i mange år, sier Harald Møller.

Rollebyttet innebærer at styreleder og styremedlem bytter plass i to av familieselskapene. Øyvind Schage Førde tar over som styreleder i Aars AS og Møller Mobility Group AS, mens Harald Møller overtar hans plass som styremedlem i disse selskapene.

  • Jeg er stolt over at de øvrige eierne gir meg den tilliten det innebærer å overta som styreleder i to av familiens viktigste selskaper. Under Haralds ledelse har det vært skapt betydelige verdier, og vi har mye å takke ham for, både som styreleder og som person. I mine øyne er dette et ansvars- og rollebytte mer enn noe annet. Eierstrukturen og eierstrategien er uendret, og jeg ser frem til å videreføre familiens eierskap sammen med Harald og de øvrige aktive eierne, sier Øyvind Schage Førde.

Aars er i dag en av Norges største familieeide virksomheter, med røtter tilbake til 1936 da Harald Aars Møller etablerte sin virksomhet.  Gjennom de siste femten årene har den samlede virksomheten hatt sterk vekst og verdiutvikling. 

  • I 2014 samlet vi arven etter Harald A. Møller i Aars. Øverst på agendaen stod familiesamholdet, samt å legge til rette for at både dagens og kommende generasjoner kan utøve godt, aktivt eierskap, fortsette å skape verdier og videreføre familietradisjonen. Dette har vi lykkes godt med, og det er jeg stolt over. Vi er langsiktige, og vi har et mål om å skape flere arbeidsplasser og større verdier. Det gleder jeg meg til å fortsette med, som aktiv eier, men i en mindre fremtredende rolle, sier Harald Møller.