Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Startup Lab

Investerer i framtidens teknologier

StartupLab med sine 65 bedrifter er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsvirksomheter. Founders Fund er et investorfellesskap hvor både privatpersoner og investeringsselskaper investerer i utvalgte innovative oppstartselskapene i laben. 

Selskapene i StartupLab utvikler morgendagens teknologi, og kjennetegnes av kapitalintensive utviklingsaktiviteter. Founders Fund I ble etablert for å bygge et miljø rundt suksessfulle gründere som gir tilbake ved å gå inn i selskapene i en tidligfase. Katalysator gikk inn i Founders Fund i 2013. Fondet er på 30 millioner kroner, og har investert i 22 selskaper. Investeringene er typisk i størrelsen 500 000 til 3 000 000 kroner.

I 2016 fulgte Katalysator opp denne investeringen med deltakelse i Founders Fund II som har en total kapitalbase på 70 millioner kroner. Ambisjonen er å investere i et 50-talls nyetableringer de neste tre årene.

"Gjennom deltakelse i Founders Fund I og II og miljøet StartupLab bidrar vi til å realisere ideer som representerer store kommersielle muligheter, sier administrerende direktør Jon Pran i Katalysator. – Samtidig gir samarbeidet oss en unik innsikt og mulighet til å være en del av et av de mest spennende innovative utviklingsmiljøene i Norden."

Nye markeder

Ved siden av investere i nye muligheter, bidrar miljøet i Katalysator som diskusjonspartnere for gründerne. – Vi kommer tett på miljøene, og vi får muligheten til å bli kjent med markeder som ikke har vært her før. StartupLab representerer også et spennende nettverk, hvor nøkkelpersoner fra teknologivirksomheter som Google, Netflix, Amazon, LinkedIn og Facebook inngår.

Katalysator har som mål å ha en høy dealflow, som betyr god tilgang av potensielle investeringsobjekter. Founders Fund er et viktig bidrag til dealflow og muligheter til å gjøre spennende investeringer hvor vi har et to-tre års perspektiv. Selskapene i StartupLab kan også være aktuelle partnere for bedrifter hvor Katalysator er på eiersiden og på den måten bidra til raskere innovasjonstakt i vår egen portefølje.

Gjennom aktiv deltakelse i StartupLab og Founders Fund tar Katalysator et relevant samfunnsansvar, selskapene laben utvikler verdiskapende teknologier som kommer mange til gode.

StartupLab holder til i Forskningsparken i Oslo, og til sammen 159 oppstartsbedrifter tilhører laben.