Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Investeringsdirektør Thomas Sletten i Møller Eiendom

Knutepunkt for utvikling

Møller Eiendom har naturlig nok vært tungt vektet i bileiendommer, men vi går nå i økende grad inn i andre utviklingsprosjekter, sier investeringsdirektør Thomas Sletten

– Vi har klare prinsipper for hvilke eiendomsprosjekter vi ønsker å engasjere oss i. En viktig føring er at eiendommene skal ligge sentralt plassert, såkalte knutepunktprosjekter. I Oslo har vi mål om å utvikle to til tre knutepunktprosjekter parallelt. Harbitz Torg på Skøyen i Oslo er et godt eksempel, med sine 60 000 m2 med kontorer og boliger nært tilknyttet tog, bane og vegnett. Vi ønsker å utvikle områder hvor folk skal kunne bo, handle og jobbe uten å måtte forflytte mer enn nødvendig. Dette er raskt, enkelt, effektivt og miljøvennlig.

 

Gjennom et velutviklet og lokalt servicetilbud vil mange av beboernes og brukernes behov dekkes i nærmiljøet.

– I denne sammenhengen skal vi utforske hvordan vi kan utvikle innovative løsninger for livsløpsboliger med tilrettelagte tjenester innen omsorg, service og assistanse som gjør hverdagen enklere, sier Thomas Sletten.

– Målet vårt er at våre prosjekter skal gi noe tilbake til omgivelsene, det kan for eksempel være i form av flott arkitektur, fine uteområder, inkluderende aktivitetsarenaer og brukerrettede løsninger. I tillegg til fremtidsrettet design og funksjon skal eiendommene være effektivt driftet og vedlikeholdt. Våre leietakere og naboer skal trives i gode omgivelser.

 

Gir energi

Å motvirke negative miljøeffekter er et viktig innsatsområde i Møller Eiendom. Selskapet har i mange år satset på energiøkonomiserende tiltak, og våre driftsmedarbeidere har fått opplæring i energieffektiv drift. Siden 2009 er det årlig spart 7,5 Gwh, det tilsvarer normalforbruket til 750 husstander i ett år. Systemer for aktiv energioppfølging innføres for hele vår eiendomsportefølje. Det betyr at alle energikilder som elektrisitet, fjernvarme og gass følges time for time, og ukentlig utarbeides det kommentarer og tips til mer effektiv energibruk. Bærekraftig innovasjon vil være viktig for oss.