Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Ny styringsmodell gir klare føringer

Må være bevisst på rollene

— Jeg karakteriserer meg selv som «organisasjonsdyret», og er den eneste i familien som jobber operativt i MøllerGruppen.

Ordene kommer fra Morten Møller, 3. generasjon eier som til daglig er prosjektdirektør i Møller Mobility Group – og bilmann på sin hals. – Garasjen har alltid vært mitt bibliotek! Jeg liker å mekke, og har blant annet stor glede av min strøkne 1973-modell Volkswagen Boble 1303 S.

I 1974 kom Volkswagen Golf på markedet, og ble raskt en suksess. Golf er tidenes mest solgte bil i Norge.

 
Volkswagen Boble
1974 VW Golf

Skiller rollene

– Det har alltid vært viktig for meg å være bevisst på hvilken hatt jeg skal ta på meg, det har vært helt nødvendig å skille rollene som ansatt, styremedlem og eier. Jeg har unngått å bruke styre- eller eierrollen i mitt daglige virke, men har utøvet den gjennom styrearbeid og de strategiene vi har lagt, sier Morten Møller – Når noen stikker hodet innom kontoret mitt for å høre hva jeg som eier mener, henviser jeg dem til nærmeste overordnede, legger han til.

Jeg karakteriserer meg selv som «organisasjonsdyret», og er den eneste i familien som jobber operativt i MøllerGruppen, sier Morten Møller.

Morten Møller

Det starter hjemme på kjøkkenbordet

Eierne bruker mye tid på å informere ledere og medarbeidere i alle de operative virksomhetene om styringsmodellen og hva familieeierskap innebærer. – Vår langsiktighet, forutsigbarhet og fleksibilitet starter hjemme på kjøkkenbordet i de enkelte familiegrenene. Hvis ikke familien fungerer godt kan dette påvirke utøvelsen av vårt eierskap. Dette er vi veldig bevisst på, og bruker derfor betydelige ressurser på å holde familien orientert om hva som skjer til enhver, sier Morten Møller. Han viser blant annet til familiens egen informasjons-app, som alle generasjoner har tilgang til.

Jeg forankrer viktige beslutninger blant alle eierne. Videre må jeg bidra til at familien er godt orientert og vet hva som skjer, og sammen med våre eksterne styremedlemmer og ledelsen i Aars utøve et aktivt eierskap. Det er en stor forskjell fra gründeren som ofte blander alle rollene i utøvelsen av sitt eierskap, sier Morten Møller.