Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Først i Europa med el-sykkel ladet på sol!

Møller-familien bak pilot i Oslo

Møller-familien har lansert et helt nytt, solbasert el-sykkelkonsept. Oslo ble dermed første hovedstad i Europa som tilbød innbyggerne og turister el-sykler ladet på solenergi.

Oslo ble nylig kåret til Europas miljøhovedstad. Gjennom sommeren og høsten har Møller-familien, gjennom sitt pilotprosjekt Sun Mobility, bidratt til bedre, renere og grønnere fremkommelighet i byen for Oslos beboere og turister.

I et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune har det vært mulig å leie ut el-sykkelen ”SunBike” som lades med solenergi. Syklene har vært utplassert ved såkalte solkuber, der el-syklene kan lades. Konseptet består i tillegg av SunTree, en moderne sosial møteplass hvor innbyggerne samtidig har tilgang til lading av både sykler, mobiltelefoner, PC’er, elektrisk grill, wifi, mm – alt basert på solenergi. Det har vært leid ut el-sykler på Aker Brygge og ved Oslo S i sommer, og det har stått to soltrær i Frognerparken.  

Oslos ordfører, Marianne Borgen, var den første som testet ut en ”SunBike” i juli.

Dette er et prosjekt etter mitt hjerte. Jeg heier på alt som støtter byrådets ambisjon om et bilfritt sentrum, og det er jo fantastisk at næringslivet svarer på denne måten som Møller-familien her gjør, sier ordføreren.

El-sykkelutleie har etablert seg flere store byer i Europa, men kubene er de aller første som alene lader syklene kun på sol og vil kunne dekke en voksende etterspørsel etter miljøvennlige, alternative mobiltetsløsninger. Utplassert i parkanlegg har soltrærne bidratt til å løse ett av de store problemene kommunene har med engangsgriller. Alt helt kostnadsfritt for byens innbyggere.

Sun Mobility er i første omgang et pilotprosjekt som er utviklet i nært samarbeid med Aars, A-Lab, DIFK, Multiconsult, Timber, Zero, Stian Sport og Oslo Kommune. Mari S. Førde, eier og ansvarlig for familiens samfunnsoppdrag som daglig leder i Møller Signatur, forteller at dette bare er ett av mange initiativ som springer ut av Møller-familiens strategi for å utvikle innovative og lønnsomme forretningskonsepter som samtidig svarer på viktige samfunnsbehov knyttet til miljø, mobilitet og medmennesker.

Vi ønsket med dette tverrfaglige samarbeidet å vise hvor effektivt solenergi også er i Norge, og bidra til å gi Oslos befolkning et helt nytt, etterspurt tilbud, med et skandinavisk og attraktivt arkitektonisk uttrykk. Dette unike initiativet viser hva som kan skapes av bærekraftige løsninger dersom ulike fagmiljøer kommuniserer og samarbeider på tvers, sier Mari S. Førde.

"Gjennom bilvirksomheten har vi løst transportbehov og drevet med mobilitet i mer enn 80 år. Det skal vi fortsette med, men vi står overfor store endringer i kundens atferd og behov. Vi må rett og slett forberede morgendagen. Akkurat som mobiltelefonen, så kommer bilene til å bli smarte. I fremtiden vil du få tilbud om parkering, lading og forslag til videre transport når du kjører inn i en bilfri by. Vi tror at kundene kommer til å kreve andre mobilitetsløsninger av oss enn bilen. Vi ønsker å bidra til en grønnere løsning i fremtidens byer. Derfor har vi tatt dette initiativet til SunMobility," sier Mari S. Førde.

Soltrærne vil fremover kunne befinne seg blant annet i boligområder, i parker og ved skoler. Det er lett å tenke seg at disse kan plasseres hvor som helst i bybildet der det er mye mennesker. Soltrærne kan i utgangspunktet levere solenergi til alt som er mobilt og som kan kople seg til en strømkilde. Lignende initiativer fins allerede flere steder i Europa og i Oslo. Disse soltrærne skiller seg likevel ut ved sitt arkitektoniske særpreg og flotte design, og vil kunne bringe inn noe mer i bybildet enn behovet for lademuligheter. Soltrærne vil i voksende byer fungere som sosiale møteplasser, med oppvarmede benker, varmelamper og belysning på kveldstid. 

Det står nå et soltre hos Salt på Langkaia, og to i Frognerparken, der vi også får testet ut kapasitet og bruk gjennom vinteren. Vi håper også vi kan forsyne en av Oslos foodtrucks med strøm fra soltreet i løpet av vinteren.

Mer enn 50 000 personer har besøkt Sun Mobilty, og konseptet har gjort seg bemerket både i inn og utland. Vi har fått henvendelser fra ulike miljøer flere steder i verden, som ønsker å lære, eller se på mulighetene for et samarbeid. Henvendelsene kommer også fra eiendomsutviklere, borrettslag og ulike kommuner, og konseptet har blitt invitert til ulike konferanser knyttet til smarte byer, design, miljø og mobilitet. 

Vi går nå inn i en fase hvor vi basert på erfaringene fra piloten vil se nærmere på de kommersielle mulighetene for soltrærne, sier Mari S. Førde.

Parallelt jobbes det iherdig med å utvikle en carport basert på sol både for private hjem, og større parkeringsplasser. Vårt første ladetak, en solcarport med lademuligheter for opptil 25 biler, vil forhåpentligvis stå ferdig hos en av våre sentrale Oslo-forhandlere i løpet av første halvår 2018. Sol som energikilde er kommet for å bli, også i Norge, avslutter Mari S. Førde.