Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Terje Male, konsernsjef Møller Mobility Group

Møller Mobility Group er alltid klar for fremtiden

Møller Mobility Group skal forsvare sin ambisjon om å være best og størst, og da må vi fortsatt være i forkant av utviklingen. Bilen vil også i fremtiden være vårt viktigste transportmiddel, men vi skal offensivt forholde oss til trendene som vil påvirke våre markeder, sier Terje Male, konsernsjef i MøllerGruppen.

Terje Male er trygg på bilens posisjon også i årene som kommer. – De viktigste endringene som vi vet kommer, er at kunden i mindre grad trenger å eie bil selv, bilsalget slik det har blitt i gjennomført i generasjoner vil endres og bilen vil bli utfordret av andre framkomstmidler. Mennesket vil fortsatt ha behov for mobilitet og bil, men hvordan bilen utnyttes blir annerledes. Mange som i dag ikke har tilgang til bil vil for eksempel kunne få dette gjennom nye eierskapsløsninger, sier Male, som overtok som konsernsjef i Nordens største bilvirksomhet 1. januar 2017.

 
Terje Male

Fermtiden er ladbar

Utviklingen viser også at kundene vil velge andre løsninger enn før. I 2025 vil 25 prosent av alle solgte nye biler i verden være elektriske. I Norge utgjør allerede andelen ladbare biler nærmere 30 prosent av nybilsalget og forventes å nå 50 prosent allerede i 2020.

– Møller Mobility Group har vært heldige med gode produkter som har truffet samtidens trender og forventninger. Bobla, Passat og Golf er biler som alle har satt en ny standard. Nå har vi også blitt ledende i det ladbare skiftet, i 2015 oppnådde Audi og Volkswagen en samlet markedsandel på 48 prosent i Norge innen ladbare hybridbiler. Dette bidrar til å styrke vår markedsposisjon ytterligere.

Terje Male poengterer at Volkswagen-fabrikken er den viktigste pådriveren i bilbransjen for å redusere CO2-utslippene. Volkswagen er en visjonær og framtidsrettet aktør som gir kraft til Møller Mobility Group sin ambisjon om å være ledende på bil i våre markedsområder.  Her vil vi få stor drahjelp av Volkswagen-fabrikkens strategi «Together 2025». Volkswagen AG bygger nå verdens største batterifabrikk og skal lansere 30 nye elbil-modeller de neste 10 årene. Ett av Møller Mobility Group sine strategiske mål er å være best og størst på ladbare løsninger, sier Terje Male. 

Styrker lederposisjonen

For å møte fremtidens muligheter og utfordringer har Møller Mobility Group sin ledelse sammen med eiere og styret utarbeidet en ny strategi for de neste årene. 

 – Flere av trendene vil først inntreffe for fullt om 10–15 år, men både Volkswagen-konsernet og Møller Mobility Group har allerede begynt arbeidet med å tilpasse produkter og tjenester for å imøtekomme kundens forventninger, understreker Terje Male. – Digitalisering er en suksessfaktor for at vi skal oppfylle våre strategiske ambisjoner, og vårt mål er å bygge det optimale samvirket mellom digitale løsninger, våre kunder og medarbeidere.

– Vi gjør store investeringer i digitale kundeløsninger som vil gjøre bilholdet enklere for kundene våre. Nye tjenester og produkter sammen med fleksible servicekonsepter og tilleggstjenester er også en investering i fornøyde kunder. 

– Møller Mobility Group har lederposisjonen i våre markeder. Vår ambisjon om å være best og størst står fast, selv om vår bransje møter store endringer. Urbanisering og miljøbevissthet gjør at våre transportbehov endres. Mobilitetsløsninger er derfor en strategisk satsing for oss. Når bildeling og andre delingstjenester blir et vanlig tilbud er det naturlig at vi vil være en ledende leverandør også til disse tjenestene, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Harald A. Møller
Møller Bil Oslo Vest