Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Dette er våre grunnverdier

Man skal holde sin sti ren

Grunnlegger Harald Aars Møller hadde som motto

Man skal holde sin sti ren

Hans høye etiske standard preger fortsatt Aars sine virksomheter, og med tiden er utsagnet blitt konkretisert og profesjonalisert i våre fire kjerneverdier, Code of Conduct og et medlemskap for MøllerGruppen i FNs Global Compact.

Våre fire grunnverdier er:
 

Åpen og ærlig

Åpenhet og ærlighet er grunnlaget for å bygge tillit til kunder og kolleger. Å si og stå for det man mener, verdsettes høyt hos oss. Det betyr også at vi skal være pålitelige, holde ord og respektere regelverk og avtaler.
 

Tydelig

Tydelige roller med ansvar og myndighet er viktig for at vi skal nå våre mål. Det er også viktig med tydelig kommunikasjon både overfor kunder, samarbeidspartnere og kolleger.
 

Initiativrik

I våre virksomheter er det rom for å utfordre etablerte sannheter. Det er en forutsetning for at vi kan gå nye veier og være handlingsorienterte i forhold til å utvikle tidsriktige arbeidsprosesser.
 

Omtenksom

Vi bryr oss om og tar vare på medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø. Selskapene i Aars har som mål å være ivaretakende, inkluderende, rause, romslige, fleksible og fordomsfrie. Da skaper vi gode hverdager.

Dette verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kolleger og kunder. Det har nå gått over 80 år siden Harald Aars Møller startet det hele. Våre grunnverdier og høye etisk standard skal bringe oss videre – også på en måte som vi kan stå inne for og være stolte av. Vi skal fortsatt holde vår sti ren.