Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten

Mobilitet er satt høyt på vår agenda

Gjennom vårt eierskap i spesielt Møller Mobility Group og Møller Eiendom ønsker eierne å sette mobilitet høyt på dagsorden. Å flytte mennesker eller varer blir ikke mindre viktig i tiden fremover og rommer et mangfold av muligheter til å ta innovative initiativ.

Det er et godt utgangspunkt for vårt mål om å utvikle en tydelig samfunnsrolle.

Sigurd Haavik

Administrerende direktør Sigurd Haavik i Aars AS, familiens eierselskap, er sentral i arbeidet med å definere hvordan mobilitet skal være en driver for Aars´ ambisjoner og virksomhet. – Mobilitet har en tydelig kobling til familiens 80 år lange bilhistorie. Bilbransjen står overfor nye utfordringer, og det er ikke tvil om at hvordan vi eier og bruker bil vil endre seg. Gjennom nye utviklingsprosjekter i Møller Eiendom ser vi også hvor viktig disse er for å tilrettelegge for fremtidig mobilitet – som også handler om å redusere behovet for daglig å forflytte seg fra sted til sted. Digitalisering er og blir den store muliggjøreren. 

– Vi ser både kommersielle og samfunnsnyttige muligheter som ligger til urban mobilitet, hvor vi også har som mål å bidra til å skape nye bærekraftige løsninger, sier Haavik.  

 

Forflytning inn i en utviklende framtid

Hva er mobilitet? Mennesket er skapt for å bevege seg. Gjennom alle tider har mennesket hatt trang til å utforske nye territorier, oppdage nye kulturer og oppleve nye mennesker. Morgendagens mobilitet vil handle om hvordan vi kan gjøre forflytning mer effektiv, eller til det ekstreme, hvordan vi vil slippe å bevege oss.

Å forsøke å forestille seg hvordan fremtidens mobilitet vil utvikle seg er en mulighet til å utforske hvordan de nyeste teknologier og sosiale endringer vil påvirke hvordan vi konsumerer varer og tjenester – og hvordan vi kommer til å drive business.

Mobilitet vil bevege oss inn i en ny fremtid og vil påvirke hvordan fremtidens byer vil se ut, hvordan kommende generasjoner kjøper produkter og bruker tjenester – og hvordan våre nye forventninger og krav vil påvirke de som leverer produkter og tjenester.

 

Sentral rolle innenfor urban, smart mobilitet

Det er forventet at de neste årene vil skape større endringer i bilbransjen enn hva vi har vært vitne til i de foregående 80-årene. Familien har vært en ledende aktør lenge og ønsker å beholde denne posisjonen, også i fremtiden. Det er derfor utarbeidet en tydelig ambisjon som vi bruker som ledestjerne i vårt arbeid: «Vi skal – med en langsiktig horisont – ta en sentral rolle innenfor urban, smart mobilitet».

Hva legger vi i smart mobilitet? Vi ønsker å være med å både utvikle og ta i bruk morgendagens teknologiske og smarte løsninger. Men mobilitet omfatter mye. Vi har derfor valgt å se på smart mobilitet som et overbygg for fem grunnpilarer: Smart helse, smart energi, smarte hus, smarte byer og smarte biler. Vi tror at de virkelig spennende og attraktive mulighetene vil oppstå i skjæringspunktene mellom disse områdene og ser derfor verdien av å være tett på samtlige.

Smarte biler: Biler går fra å være tradisjonelle «fossile» kjøretøy til å bli programvarestyrte maskiner som styrer flere og flere av bilens funksjoner – av seg selv. Nye forretningsområder vil vokse frem og delingsøkonomien vil få en mer dominerende rolle. Vi er i en unik posisjon til å teste og drive denne spennende utviklingen videre.

Smart energi: Utviklingen innenfor fornybar energi er positiv når det gjelder kostnader og effektivitet. Det samme gjelder batterikapasitet. Denne kombinasjonen gjør at fossilt brennstoff som energikilde vil være utdatert på mange bruksområder i nær fremtid. Derfor vil vi benytte oss av morgendagens energi på så mange plattformer som mulig.

Smart helse: Morgendagens helseløsninger vil sørge for bedre mobilitetsløsninger for en stadig økende, aldrende befolkning. Våre eiendommer kan være innovative arenaer for å tilrettelegge for et komplett og aktivt livsløp.

Smarte byer: Urbanisering vil skape store utfordringer for byer over hele verden – men også muligheter. Med vår eiendoms- og transportkunnskap ønsker vi å ta del i utforming av morgendagens bykonsepter.

Smarte hus: Som følge av digitaliseringensbølgen, som i økende grad preger vår hverdag, vil gjenstander vi tidligere ikke har ansett som digitale bli digitale og «tilkoblet» – også kalt «Internet of Things». Smarte hus vil endre vår hverdag merkbart, og gjennom vårt investerings- og eiendomsmiljø vil vi være med på denne reisen.

Vi er overbevist om at vi har styrken og evnen til å sette mobilitet på samfunnsagendaen, og har derfor satt ambisjonen om å ta en sentral rolle innenfor urban, smart mobilitet