Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Målet er bærekraftig merverdi

Vårt Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag

Grunnstammen i vårt samfunnsoppdrag er våre fire M-er. Eller M4. Medmenneske, Miljø, Medarbeidere og Mobilitet. Vi har valgt å sette disse fire i 4. potens, fordi de henger sammen og spiller hverandre gode.

Med dette tar vi et steg bort fra ren filantropi, fordi samfunnsoppdraget skal være en integrert del av hvordan vi driver langsiktig og lønnsom forretning i alle våre virksomheter. Samtidig har vi et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling. Dette er grunnen til at vi har valgt å kalle vårt engasjement «et bærekraftig samfunnsoppdrag».

Med utgangspunkt i våre fire M-er har vi utarbeidet tre tydelige målsetninger med samfunnsoppdraget, der vi, gjennom vår kompetanse og erfaring, mener vi har aller størst mulighet til å bidra til bærekraftig utvikling:


1. Være anerkjent for våre bidrag til en grønnere hverdag

-Vi er medansvarlige for vår tids største utfordring, og vi har et ansvar for å ta klimautfordringene og miljøet på alvor.


2. Ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter

-Verden endrer seg i et tempo ingen har kunnet forutse og store selskaper må sørge for at det skjer på en bærekraftig måte. Urban Mobilitet vil endre samfunnet vårt. Det innebærer hvordan mennesker beveger på seg, alternative måter å bevege seg på og ikke minst hvordan de slipper å bevege på seg i fremtiden. Vi skal være en del av de bærekraftige løsningene.


3. Være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine medarbeidere og medmennesker

- Vi skal arbeide for likestilling, mangfold og inkludering i våre virksomheter. Vi mener at den aller beste måten å ta vare på våre medmennesker er å gjøre dem til våre medarbeidere, og bidra til at de skal lykkes hos oss.

 

 

 

 

Målsetningene henger sammen, vi skal spille hverandre gode og bygge broer mellom de ulike forretningsområdene. Møller Mobility Group har utarbeidet en strategi der fokus på miljøet, gjennom en satsing på elektriske biler og urbane mobilitetsløsninger, vil være en naturlig del av fremtiden. Møller Eiendom har i løpet av de siste årene hatt fokus på oppgraderinger som solenergi og smart energistyring av eksisterende eiendommer. Som en større eiendomsutvikler i Oslo ønsker vi å sette varige spor i bybildet som våre barn kan være stolte av. Vi i Aars har tar et ekstra ansvar for våre medmennesker. Vi skal ta vare på miljøet og bidra til mer mangfold og inkludering i alle våre virksomheter.

For å ivareta større felles strategiske initiativ som går på tvers av virksomhetene, har vi etablert Møller Signatur som et eget virksomhetsområde under Aars. Møller Signatur vil også ha ansvar for å koordinere på tvers og sørge for god kommunikasjon av samfunnsoppdraget både internt og eksternt.

Arbeidet har allerede startet.

Vi har vist at solenergi alene kan lade en elektrisk sykkel gjennom vår satsing på «Sun Mobility» og at solceller kan lade elektriske biler i fremtiden. Vi er blitt størst i Norge på ladbare biler. Gjennom Møller Mobility Group har vi etablert MobilityLab hvor vi sammen med kompetente og framsynte partnere skal utforske fremtidens mobilitetsløsninger. Vi har etablert Hyre hvor digitale bilnøkler bidrar til sømløs bildeling. Gjennom Møller Medvind gir vi ungdom mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Sammen med entusiastiske partnere skal vi etablere fremtidens livsløpsboliger for unge seniorer.”

Mari Schage Førde er fjerde generasjons etterkommer av grunnlegger Harald Aars Møller. Hun leder Aars´ samfunnsoppdrag gjennom det nyetablerte selskapet Møller Signatur.

Våre virksomheters forretningsmessige prioriteringer skal bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å være med på de store endringene og utfordringene vi står overfor på en god måte. Vi har skapt store verdier for oss selv, og vi vil gi noe tilbake, samtidig som vårt samfunnsoppdrag vil gi merverdi for forretningene, for medarbeidere og for familien, sier Mari Schage Førde.