Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Harald Møller, styremedlem og eier

Vi skal fortsatt eie lederposisjonen i bilbransjen

Bil er kjernen i vårt eierskap sier styreleder og tredje generasjons eier Harald Møller i Aars. Han er også styreleder i Møller Mobility Group, som er en av Nord-Europas ledende bilorganisasjoner. Bilbransjen står overfor store endringer, men som eiere arbeider vi målrettet for at bilkonsernet fortsatt skal ha en ledende posisjon.

- Bil er en konservativ bransje, men vi er antakelig den bilaktøren i våre markeder som investerer mest i fremtiden. Møller Mobility Group vokser raskt inn i den digitale hverdagen, som byr på store endringer. Jeg er overbevist om at å eie og bruke bil vil skje på andre måter enn det vi ser i dag. Jeg er like overbevist om at bil fortsatt vil være viktig, det er vanskelig å se for seg en transportstruktur uten biler.

Harald Møller

For å få et innblikk i Møller Mobility Group sitt univers er det nødvendig å løfte blikket mot de langsiktige globale utviklingstrekkene. I 1960 bodde 33 prosent av verdens totalbefolkning i byer. I 2025 vil halvparten av verdens befolkning, fire milliarder mennesker, bo i storbyer.

Den største veksten vil skje i såkalte megabyer. Disse vokser med til sammen 1,5 millioner innbyggere hvert år. I 2030 vil vi ha 41 megabyer med mer enn 10 millioner innbyggere.

En slik fortetting vil ha store konsekvenser for biltrafikken. Mangel på flyt og parkeringsplasser vil bli en økende utfordring. CO2-utslipp fra transport har økt med 29 prosent siden 1990. For at drastiske klimaendringer skal unngås må miljøutslippene fra biler reduseres betraktelig. EUs klimamål er å redusere det gjennomsnittlige bilutslippet fra nye personbiler fra dagens 141 g/km til 95 g/km innen 2021.

Universale utfordringer

Selv om vårt marked i våre fem land ikke vil bli preget av megabyer står likevel vi overfor de samme store utfordringene når det gjelder å begrense den negative effekten av bilbruk. Befolkningen vokser, og det samme gjør byene. Det skaper nye behov for utbygging, transport og forflytning. Vi har særlig gode forutsetninger for å utvikle mobilitetsløsningene og bygningene som skal prege morgendagens miljøvennlige og smarte byer. Mobilitet er vår historie og vil være en viktig del av vår fremtid. Derfor har vi som eiere satt en ambisjon om å være en del av løsningen – og ikke bare en del av problemet.

Kunden er alltid midpunktet

Kunden er midtpunktet i Møller Mobility Group. Grunnlegger Harald Aars Møller satte alltid kunden først, og dette er en holdning som også preger dagens eiere. – Fornøyde kunder har alltid vært løftet fram som vår viktigste investering.

– Fremover må vi lykkes med å skape et sterkt samspill mellom kundene, digitale løsninger og Møller Mobility Group. 
Selv om digitale løsninger på mange måter vil forenkle vår hverdag er den menneskelige kommunikasjonen mellom oss og kunden fortsatt en grunnleggende suksessfaktor, sier Harald Møller.

En fantastisk reise

Møller Mobility Group har vært i forkant i mer enn 80 år. Familien har gjennom fire generasjoner fått være med å utvikle Nordens største bilkonsern. I dag omsetter konsernet for 26 milliarder kroner, takket være 4 300 dyktige medarbeidere i fem land.  

– Sammen med våre medarbeidere og produkter har vi opplevd en eventyrlig reise. Dette har også gitt oss ressursene og styrken til å forsvare vår lederposisjon. Og vi som eiere har rett og slett veldig lyst til å være med på utviklingen videre sammen med våre medarbeidere, slik at vi kan være best og størst også i de neste 80 årene, sier Harald Møller. Han framholder at Møller Mobility Group sin suksess har gitt familien et solid grunnlag for å også kunne satse tungt og målrettet på eiendom og investeringer i andre virksomheter.