Svært solide resul­tater i 2021

For første gang presenterer vi resultatene våre i en egen årsrapport. Målet med årsrapporten er å gi deg som leser et innblikk i Aars og våre resultater for 2021, og samtidig gi en god totaloversikt over eierskapet, engasjement og aktiviteter.

Aars har lagt bak seg to svært sterke år, og er godt rustet til å møte den økte usikkerheten som preger 2022. Last ned årsrapporten for 2021 her.

-De to siste årene har vi oppnådd ekstraordinært gode resultater. Nær alle virksomhetene våre viser svært god utvikling, og flere satte omsetningsrekord til tross for tilbakelagte år med pandemi. Resultatene er svært solide, og prestasjonene som fører frem til slike resultater er imponerende. Vi er helt avhengig av å ha gode folk som står på i alle virksomheter for å levere slike resultater, sier eier og styreleder Øyvind Schage Førde.

Aars har virksomhet innen bil, eiendom, kapitalforvaltning, og eier i tillegg en portefølje av selskaper innenfor ulike bransjer i Skandinavia.

Konsernets omsatte for 43,6 milliarder kroner i 2021, opp fra 39,9 milliarder kroner året før. Aars har for 2021 og 2020 et samlet resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner. Ved inngangen til 2022 har Aars en verdijustert egenkapital på 25,1 milliarder kroner.

-Vår sterke finansielle posisjon gir både fleksibilitet og muligheter. Robustheten i Aars gir oss stødig grunn å stå på, og samtidig kapasitet til å gjøre investeringene vi mener er riktige for å skape verdi også fremover, sier Schage Førde.

Medvind-metoden
Aars er en av de største familieeide arbeidsgiverne i Norge, og ca. 8.500 medarbeidere er ansatt i virksomheter med Aars på eiersiden. I 2018 etablerte eierskapet Møller Medvind.

-Vår viktigste samfunnsrolle er å være en ansvarlig eier, hvor vi legger sterk vekt på det sosiale aspektet. Møller Medvind har i samarbeid med Nav bygget opp en modell for å integrere mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i faste, fulle stillinger. Dette er vi stolt av, og ønsker nå å ta Medvind-metoden ut i andre selskaper, sier Schage Førde.

I 2021 etablerte Aars Medvind Utvikling, som skal bidra til at flere selskaper både i og utenfor eierskapet kan ta Medvind-metoden i bruk. Mer enn 50 medarbeidere har til nå fått tilbud om faglig utvikling og en full, fast stilling i Møller Medvind. Høsten 2021 ble Møller Medvind godkjent av Utdanningsetaten som lærebedrift, og selskapet tilbyr nå lærlingeplass og fagbrev innen faget bilpleie.

Fremgang i alle virksomheter
Bil og eiendomsvirksomheten utgjør en betydelig del av Aars. Bilvirksomheten er organisert i Møller Mobility Group, og omsatte for 36,1 milliarder kroner i 2021 - en økning på tre milliarder kroner fra 2020.

Møller Eiendom består av rundt 100 eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Dette er i hovedsak eiendommer knyttet til kontorlokaler og handel, bilvirksomhet, logistikk og utviklingsprosjekter. Verdien av eiendomsporteføljen var ved utgangen av 2021 på 15,9 milliarder kroner.

I tillegg driver Aars aktivt eierskap gjennom direkteinvesteringer i seks selskaper, som samlet sysselsetter omtrent 4 100 ansatte og omsatte for 6,9 milliarder kroner i 2021, opp fra 6,5 milliarder kroner året før. Kapitalforvaltningen utgjør 17 prosent av Aars’ verdijusterte egenkapital, og har god likviditet.

-Vi jobber aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. I 2021 har vi brukt tid på å bygge et robust Aars for fremtiden. Vi har revidert egen strategi og styrket laget og fagkompetanse gjennom flere nyrekrutteringer. Resultatene og den sterke finansielle posisjon gir Aars en solid plattform å stå på i møte med usikre tider, samtidig som den også gir oss både fleksibilitet og muligheter fremover, avslutter Førde.