Mann tester elektrisk utstyr

InfoCare

Får teknologi til å virke

InfoCare er et norsk selskap som leverer installasjon, support og vedlikehold på IT- og teknologisk utstyr i hele Norden.

InfoCare bygger på mer enn 30 års erfaring, og håndterer årlig mer enn 400 000 serviceoppdrag for bedriftsmarkedet i de nordiske landene. Selskapet har 189 lokasjoner i Norden og tilbyr blant annet døgnbemannet på-stedet support, feilretting, reparasjoner, garantiservice, logistikk og installasjonsprosjekter.

I tillegg til varehandel og offentlig sektor, leverer InfoCare tjenester til blant annet PC- og hardwareprodusenter, banker, transport og datasentre.

Aars har vært eier av InfoCare siden 2018. Selskapet bygger på en solid geografisk og teknologisk plattform, sterk driftskompetanse, og har gode forutsetninger for videre utvikling i de kommende årene. InfoCare vil i økende grad rette seg inn mot nye vekstområder der selskapet kan utnytte sine konkurransefortrinn.