Aars er i dag en av Norges største familieeide virksomheter, med røtter tilbake til 1936 da Harald Aars Møller startet bilbutikk og verksted på Strømmen utenfor Oslo. Familiens eierskap og virksomheter har vært samlet i Aars AS siden 2014, og det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne i Aars.

Kolleger samtaler rundt et langbord i et møterom

Aars har i dag 19 medarbeidere fordelt på tre avdelinger

To kollegaer tar en samtale over en kopp kaffe

Bygdøy Allè 4 fungerer som samlingspunkt for familien og selskapene våre

Aars er både et familiekontor og et investeringsselskap.

Aars skal være et godt sted å være eier, men vi setter også vår ære i at det skal være et kvalitetsstempel å være eiet av Aars. Vi leverer aktivt og engasjert eierskap med fokus på å utvikle selskaper som bidrar til bærekraftig, positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre virksomheter.

Men et familieeierskap dreier seg også om mer enn ren finansiell avkastning. For Aars handler det om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene som dagens samfunn står overfor.

I Aars jobbes det aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. Vår oppgave er å støtte eierne, følge opp eierselskapene og ivareta drift av Bygdøy Allé 4 som et samlingspunkt for eiere, ansatte og forretningsforbindelser. Økonomifunksjonen hos familiekontoret ivaretar økonomisk drift, god intern kontroll og rapportering for konsernet i tillegg til å være en støttespiller ved transaksjoner.

Aars er heleid av familien, og forvaltningen av eierskapet, selskaper og investeringer er forankret hos eierne gjennom tydelige eierprinsipper til Aars. Disse eierprinsippene er utarbeidet av eierne i fellesskap, revideres jevnlig og danner grunnlaget for Aars’ egen strategi.

Administrasjon av Møllersamlingen ivaretas også av familiekontoret.