To unge menn smiler mot hverandre mens de polerer en bil

Møller Medvind og Medvind Utvikling

Medvind - en døråpner til ordinært arbeidsliv

Møller Medvind tilbyr unge mennesker som står langt fra arbeidslivet en mulighet til opplæring i bilpleie og en full, fast stilling. Selskapet er et konkret samfunnsbidrag for å få flere unge mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. Samtidig bidrar selskapet til å bekjempe sosial dumping og svart arbeid – to problemer som lenge har preget bilpleiebransjen.

Møller Medvind huser i dag 50 medarbeidere på Alnabru, som er tilknyttet bilvirksomheten, og flere enn 50 medarbeidere har til nå fått tilbud om faglig utvikling og signert kontrakt for en full, fast stilling i Møller Medvind. Virksomheten har utvidet til Trondheim, og flere byer er underveis.

Høsten 2021 ble Møller Medvind godkjent av Utdanningsetaten som lærebedrift, og selskapet er et av få som kan tilby lærlingeplass og fagbrev innen faget bilpleie.

Møller Medvind er delt i to

Etter fire års drift har Møller Medvind opparbeidet seg kunnskap og erfaring om inkluderingsarbeid i praksis. Selskapet opplever økende interesse, og private selskaper både i og utenfor bilbransjen ønsker å lære om samarbeidsmodellen som er etablert med NAV og prinsippene Møller Medvind jobber etter. Parallelt øker aktiviteten i Møller Medvind, og selskapet går fra en gründertilværelse over i mer ordinær drift.

Medvinds virksomhet er derfor delt i to (fra 2021). Møller Medvind rendyrker driftsvirksomhet knyttet til klargjøring av biler på Alnabru, mens nyetablerte Medvind Utvikling skal bidra til å ekspandere Møller Medvind-metoden ut til flere selskaper, både i og utenfor egen forretningsvirksomhet. Selskapene vil samarbeide tett, og har som felles hovedoppgave å drive aktiviteter som bidrar til å inkludere flest mulig fra utenforskap og inn i ordinært arbeidsliv.