To unge menn smiler mot hverandre mens de polerer en bil

Møller Medvind

En døråpner til ordinært arbeidsliv

For fem år siden åpnet dørene til Møller Medvind på Alfasetveien på Alnabru. Selskapet tilbyr bilpleie og klargjøring av brukte biler, og samtidig tilbys unge mennesker som står langt fra arbeidslivet en mulighet til opplæring i bilpleie og en full, fast stilling.

Møller Medvind er et konkret samfunnsbidrag for å få flere unge mennesker som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. Samtidig bidrar selskapet til å bekjempe sosial dumping og svart arbeid – to aspekter som historisk har preget bilpleiebransjen.

Under visjonen "Norges fineste biler og Norges beste kollegaer" klargjøres i dag biler for Møller Bil i Oslo og på Hvam. I tillegg har Møller Bil i Trondhem etablert sin egen Møller Medvind-satsing. Bilpleie og lakkforsegling tilbys for alle bilmerker, også for private kunder.

Høsten 2021 ble Møller Medvind godkjent av Utdanningsetaten som lærebedrift, og kan tilby lærlingeplass og fagbrev innen bilpleie.

Møller Medvind har ca. 50 medarbeidere, og driver sin virksomhet i tett samarbeid med Nav. Forretningsmodellen er bygget for å få folk videre ut i fast jobb i andre selskaper, mens Møller Medvind fortsetter sin kontinuerlige opplæringsvirksomhet med nye jobbsøkere fra Nav.


Møller Medvind er delt i to

Etter fem års drift har Møller Medvind opparbeidet seg kunnskap og erfaring om inkluderingsarbeid i praksis, og selskapet opplever økende interesse for å lære om samarbeidsmodellen etablert med Nav og prinsippene Møller Medvind jobber etter. Parallelt har selskapet gått fra en gründertilværelse over til ordinært drift. Ved inngangen til 2022 valgte Aars derfor å dele Møller Medvinds virksomhet i to.

Møller Medvind rendyrker driftsvirksomheten knyttet til klargjøring av biler på Alnabru, mens Medvind Utvikling skal bidra til å ekspandere Møller Medvind-metoden ut til flere selskaper. Selskapene samarbeider tett og har som felles hovedoppgave å drive aktiviteter som bidrar til å inkludere flest mulig fra utenforskap og inn i ordinært arbeidsliv.