Harald Aars Møller grunnla i 1936 det som i dag er Møller Mobility Group. Siden da har Møller-familien spilt en sentral rolle i norsk næringsliv og samfunnsutvikling. Vi er fortsatt et familieselskap, og i dag driver 3. og 4. generasjon aktivt eierskap i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Makedonia og Baltikum gjennom Aars.

Tre kolleger samlet rundt datamaskin

Hvem er vi?

Familiens eierskap og virksomheter har vært samlet i Aars siden 2014, og det er i dag 3. og 4. generasjon Møller som utgjør de aktive eierne i Aars.

Aars er både familiekontor og investeringsselskap. Vi ivaretar eiernes finansielle investeringer, men et familieeierskap dreier seg om mer enn ren finansiell avkastning. Det handler også om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene dagens samfunn står overfor.

Aars skal være et godt sted å være eier, men vi setter også vår ære i at det skal være et kvalitetsstempel å være eiet av Aars.

Hva gjør vi?

Vi arbeider aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. Vår oppgave er å bistå eierne med å være aktive og gode eiere av både eksisterende og fremtidige virksomheter i familiens eie. Målet er å utvikle selskaper som bidrar til bærekraftig, positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre virksomheter. Familiens aktive eiere er representert med styreplasser i de ulike selskapene som eies av Aars.

45,9
milliarder
kroner
Total omsetning 2023
8 virksomheter
9000 medarbeidere
Ansatte i virksomheter eid av Aars

Kultur og verdier

Det er menneskene som er grunnfjellet i Aars og selskapene vi eier og investerer i, og vi er opptatt av at medarbeiderne våre trives på jobb. Dette har resultert i en inkluderende og sterkt forankret kultur der vi arbeider etter samme verdisett. Vi vektlegger at ledelsen selskapene våre jobber aktivt for å skape en samlet kultur der man sammen bygger den beste arbeidsplassen for nåværende og fremtidige ansatte.

Vi skal sørge for mindre utenforskap, vi skal ha en kultur der vi som eiere og selskapene våre gjensidig utfordrer hverandre, og skal sammen streve etter å bli enda litt bedre i morgen enn det vi er i dag.

Tall

Mye har skjedd siden Aars ble etablert i 2014, og vi har over tid opplevd sterk vekst og positiv verdiutvikling. De siste ti årene har vi doblet verdijustert egenkapital og antall arbeidsplasser i eierskapet.

Møllersamlingen

Aars eier en av Norges største private fotosamlinger, med fotografier helt fra 1830-tallet og frem til i dag. Samlingen er stadig i utvikling og stilles ut både i egne lokaler og gjennom utlån og utstillinger som er åpne for alle.