Iterate

Et innovativt økosystem

Iterate startet opprinnelig som et konsulentselskap i 2007, men har de siste årene dreid sin virksomhet til også å utvikle og investere i nye idéer og selskaper. Dagens forretningsmodell bygger på mer enn 15 års erfaring opparbeidet gjennom selskapets konsulentvirksomhet.

Ofte faller selskapet mellom to stoler ved kategorisering i tradisjonell forstand. Iterate er et økosystem for oppstart og utvikling av selskaper. De spinner ut og investerer i nye selskaper, de bygger produkter, men leier også ut egen kompetanse til store, norske aktører med behov for kompetanse innenfor programvareutvikling, digitalisering og merkevare- og produktdesign. «Selskapskategorien» ligger et sted mellom startup-økosystemet og innovasjon i etablerte selskaper, og Iterates misjon er å være en norsk pioner i å bygge miljøer.

Siden oppstarten av venturesatsingen har Iterate eierandeler i 31 startup-selskaper, deriblant Woolit, Vake, Flow Technologies og Dagens.

Aars inngikk i 2022 et strategisk partnerskap med Iterate, og har i dag en eierpost på 21 prosent i selskapet. Gjennom partnerskapet får Aars verktøy og innsikt som setter oss i bedre posisjon til å innovere og videreutvikle egen selskapsportefølje. I tillegg gir eierposten en spennende eksponering mot tidligfaseselskaper.

Sammen med Iterate lanserte Aars i 2023 «Aars Innovation Lab".

Foto: Ole Martin Knurvik