Iterate

Iterate startet opprinnelig som et konsulentselskap i 2007, men har de siste årene dreid sin virksomhet til også å utvikle og investere i nye idéer og selskaper. Dagens forretningsmodell er relativt ny, men bygger på 15 års erfaring opparbeidet gjennom selskapets konsulentvirksomhet.

Ofte faller selskapet mellom to stoler når man skal kategorisere selskaper i tradisjonell forstand. Iterate er et økosystem for oppstart og utvikling av selskaper; de spinner ut og investerer i nye selskaper, de bygger produkter, men leier også ut egen kompetanse til store, norske selskaper med behov for kompetanse innenfor programvareutvikling, digitalisering og merkevare- og produktdesign. «Selskapskategorien» ligger nok et sted mellom startup-økosystemet og innovasjon i etablerte selskaper. Iterates misjon er å være norske pionerer på å bygge selskaper.

Siden oppstarten av venturesatsningen har Iterate eierandeler i 31 startup-selskaper, deriblant Woolit, Vake, Flow Technologies, Dagens og Porterbuddy (solgt i 2022).

Aars investerte og inngikk et strategisk partnerskap med Iterate i mars 2022. Gjennom partnerskapet får Aars verktøy og innsikt som setter oss bedre posisjon til å innovere og videreutvikle egen selskapsportefølje i tillegg til en spennende eksponering mot tidligfaseselskaper.

Foto: Ole Martin Knurvik