OneCo

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, telekommunikasjon, fornybar energi, sikkerhet, infrastruktur, marine og offshore. Konsernet gjennomfører prosjekter, drift, vedlikehold og beredskap i hele Norge. OneCo har hovedkontor i Kristiansand, har regionale kontorer i hele Norge samt drift i Sverige.

Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter på en klimavennlig måte vil være helt avgjørende for vår fremtidige samfunnsutvikling. Det samme vil digitalisering, i form av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre verdiskapning og innovasjon på en bærekraftig måte. OneCo jobber med kunder som eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur, og tilbyr et bredt tjenestespekter som bidrar til å løse samfunnsutfordringene knyttet til ren energi, det grønne skiftet og digitalisering.

I 2022 annonserte OneCo etableringen av OneCo Medvind, hvor medarbeidere vil rekrutteres etter Møller Medvind-metoden i samarbeid med Nav i Kristiansand. Som et første steg etableres OneCo Medvind i tilknytning til Elektro-divisjonen.

Aars har vært eier i OneCo siden 2019.