OneCo

OneCo er et industrikonsern med kjerne-aktiviteter innen elektro, telekommunikasjon, fornybar energi, sikkerhet, infrastruktur, marine og offshore.

Konsernet har hovedkontor i Kristiansand, og regionskontorer i Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim, Tromsø og Stockholm. OneCo består av totalt seks divisjoner; Telekom, Elektro, SPIN (store prosjekter og infrastruktur), Technologies, Ocean og Sverige.

Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter på en klimavennlig måte vil være avgjørende for vår fremtidige samfunnsutvikling. Det samme vil digitalisering, i form av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre verdiskapning og innovasjon på en bærekraftig måte. Under slagordet «vi bygger og vedlikeholder et elektrisk, digitalt og bærekraftig samfunn» er OneCo en totalleverandør som leverer og drifter sikker og robust infrastruktur knyttet til telekom, sikkerhet og distribusjonsnett i Norge og Sverige.

Høy kompetanse og kvalitet i leveransene er avgjørende for å sikre samfunnskritisk infrastruktur. Konsernet har i tillegg en bred portefølje av tjenesteleveranser knyttet til bl.a. elektroløsninger til bygg og anlegg, skip og rigger.

I tett samarbeid med Nav rekrutterer OneCo Medvind medarbeidere for opplæring til sin elektrodivisjon etter "Møller Medvind-metoden". Åtte medarbeidere ble rekruttert i 2023, med mulighet til fast stilling i OneCo etter endt opplæring.

Aars har vært eier i OneCo siden 2019.