Mann i refleksjakke med OneCo logoen på ryggen foran en turbin

OneCo

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, automasjon og telekommunikasjon. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og er i tillegg lokalisert i Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim og Stockholm. OneCo gjennomfører prosjekter, drift, vedlikehold og beredskap i hele Norge.

Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter på en klimavennlig måte vil være helt avgjørende for vår fremtidige samfunnsutvikling. Det samme vil digitalisering, i form av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre verdiskapning og innovasjon på en bærekraftig måte. OneCo representerer er et industrikonsern som kan bidra til disse samfunnsutfordringene knyttet til ren energi og digitalisering.

Aars har vært eier i OneCo siden 2019.