Bilde av eksteriøret på Gamle Deichmanske Bibliotek sett på avstand

Møller Eiendom

Møller Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendom med vekt på å utvikle fremtidsrettede bygg og gode byrom. Selskapet forvalter ca. 100 eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum, og dagens portefølje består hovedsakelig av næringseiendommer knyttet til bilvirksomhet, kontorlokaler og handel/logistikk.

Klima, miljø og bærekraft løftes på styreagendaer i hele eiendomsbransjen og bærekraft er en av grunnpilarene i Møller Eiendoms vedtatte strategi. Med et langsiktig investeringsperspektiv ivaretas bærekraftig utvikling gjennom utøvelsen av eierskapet til eiendommer og bygninger selskapet forvalter og har under utvikling. Selskapet har satt høye mål for heleide bygg og prosjekter i Norge, som blant annet ivaretar energibruk, grønn mobilitet og prosess, materialbruk og avfall.

I 2020 tok Møller Eiendom initiativet til at en rekke store eiendomsaktører utviklet et verktøy for å sette klimakrav i innkjøpsprosesser på vegne av egen bransje. Verktøyet ble tilgjengelig for hele bransjen april i fjor. Selskapet rapporterer årlig om resultatene oppnådd i eget bærekraftsarbeid i sin årlige bærekraftsrapport; Bymiljø.

Møller Eiendom har lenge arbeidet tett med Møller Medvind som leietager, og fra 1. januar 2022 tas samarbeidet et steg videre med etableringen av Medvind Eiendomsservice. Den nye avdelingen rekrutterer medarbeidere fra Møller Medvind, som ansettes for å ivareta drift og vedlikehold knyttet til egne bygg. Etableringen markerer en milepæl for både Møller Eiendom, Møller Medvind og eierskapet Aars ved at Møller Medvind nå tas i bruk som rekrutteringspool i selskaper også utenfor bilvirksomheten.

Foto: Deichman Eksteriør, Roberto Di Trani