Møller Eiendom

Møller Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendom med vekt på å utvikle fremtidsrettede bygg og gode byrom. Selskapet forvalter ca. 100 eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum, og dagens portefølje består hovedsakelig av næringseiendommer knyttet til bilvirksomhet, kontorlokaler og handel/logistikk.

Klima, miljø og bærekraft løftes på styreagendaer i hele eiendomsbransjen og bærekraft er en av grunnpilarene i Møller Eiendoms vedtatte strategi. Med et langsiktig investeringsperspektiv ivaretas bærekraftig utvikling gjennom utøvelsen av eierskapet til eiendommer og bygninger selskapet forvalter og har under utvikling. Selskapet har satt høye mål for heleide bygg og prosjekter i Norge, som blant annet ivaretar energibruk, grønn mobilitet og prosess, materialbruk og avfall.

Møller Eiendoms kjøp av Gamle Deichmanske ble godkjent av Oslo bystyre i 2021, og et skisseprosjekt er allerede godkjent av byantikvaren. Prosjektet inkluderer rehabilitering og utvikling av det ikoniske bygget, og forprosjektet har oppstart i 2023. Men til tross for påvente av bygging er det allerede liv i bygget på Hammersborg plass. Og i 2022 ble Gamle Deichmanske nominert til årets bylivsprosjekt under Oslo Urban Week. Dette for å være en arena i byens sentrum som vertskap for en rekke kulturaktiviteter for publikum, inkludert fotofestivalen Oslo Negativ.

Møller Eiendom har lenge arbeidet tett med Møller Medvind som leietager, og i 2022 tok de samarbeidet et steg videre med etableringen av Medvind Eiendomsservice. Den nye avdelingen rekrutterer medarbeidere fra Møller Medvind, som ansettes for å ivareta drift og vedlikehold knyttet til egne bygg. Etableringen markerer en milepæl for både Møller Eiendom, Møller Medvind og eierskapet Aars ved at Møller Medvind nå tas i bruk som rekrutteringspool i selskaper også utenfor bilvirksomheten.

Foto: Møller Eiendom, Harbitz Torg