Medvind Utvikling

Et rammeverk for inkludering

Det er mange komplekse årsaker til at folk havner utenfor arbeidslivet. Utenforskap koster enkeltmennesker livskvalitet, men er også en utfordring for både samfunnet og næringslivet. Gjennom Medvind Utvikling ønsker Aars å bidra til å løfte flere mennesker ut av utenforskap og inn i ordinært arbeidsliv.

Etter flere års drift av Møller Medvind har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse om arbeidsinkludering i praksis. I partnerskap med Nav legger Medvind Utvikling aktivt til rette for at flere bedrifter skal la seg inspirere til å inkludere flere.

Vi jobber metodisk hvor kompetanse om arbeidsinkludering – i både teori og praksis – er satt i et rammeverk som lar seg skalere. Dette rammeverket er konkret og overførbart til virksomheter i ulike bransjer som ønsker å satse på arbeidsinkludering. Vi kaller det «Medvind-metoden». Anvendelsen av metoden og rammeverket må tilpasses kontekst og den enkelte bedrifts behov.

Mens Møller Medvind rendyrker driften knyttet til klargjøring av biler, er Medvind Utviklings mål å gjøre Medvind-metoden og verktøy for arbeidsinkludering tilgjengelig for flere selskaper.

Det er mange bedrifter som i dag gjør mye for for å få folk inn i ordinært arbeidsliv. Men det å få mennesker inn er bare halve jobben. For hvordan møtes de som kommer «utenfra og inn»? Hvordan sikrer vi at folk blir møtt på en positiv måte, sikre at de finner seg til rette og lykkes? Vi opplever en økende interesse blant bedrifter som ønsker å la seg inspirere av, og lære mer om, arbeidsinkludering generelt. Her deler vi gjerne av vår inkluderingskompetanse. Vi ønsker flere arbeidsgivere med på laget, som inkluderer bredt, og som tar steget fra å snakke om inkludering til å gjøre noe med det.

Medvind Utvikling har de siste årene vært en sentral ressurs for etableringen av Møller Medvind Arena. Inkluderingsarenaen i Groruddalen åpnet dørene offisielt januar 2023, med samarbeid på tvers, opplæring og sosial bærekraft som et gjennomgående element.

Flere lar seg inspirere

Flere av Aars’ egne selskaper har selv tatt i bruk Medvind-metoden for rekruttering inspirert av Medvinds arbeid. I 2021 etablerte Møller Eiendom avdelingen Medvind Eiendomsservice, som rekrutterer medarbeidere til drift og vedlikehold av egne bygg. I tillegg annonserte OneCo i 2022 etableringen av OneCo Medvind, som i 2023 via Nav rekrutterte åtte nye medarbeidere som nå er under opplæring i konsernets elektrodivisjon.

Vi går glipp av viktige ressurser når folk faller utenfor. Medvind Utvikling skal aktivt legge til rette for at flere bedrifter, uavhengig av bransje og størrelse, skal kunne inkludere.

Les mer om selskapet på www.mollermedvindarena.no