Vårt verdi­grunnlag

Den viktigste arven

Et gjennomgripende verdigrunnlag

Verden forandrer seg. Det har den alltid gjort, og det vil den alltid gjøre.

Mer enn 85 år etter at Harald A. Møller etablerte Strømmen Auto er dagens eierskap stadig i endring. Men de sterkt forankrede verdiene i eierskapet lever videre, og hjelper oss å navigere også i endring.

Grunnlegger Harald Aars Møller var opptatt av riktig adferd og holdninger, og hans leveregel – «man skal holde sin sti ren» - var hans rettesnor gjennom hele hans karriere. Hans sønn, Jan H. Møller, fulgte opp med et like tydelig prinsipp: «Jeg taper heller penger enn tillit».

Dette er tydelige forventninger til en adferd som også dagens eiere er opptatt av å føre videre til neste generasjoner av eiere, ledere og medarbeidere i Aars’ selskaper.

Trygghet for riktige valg

I dag omfatter familiens eierskap ulike virksomheter i sju land, og vi kan ikke forvente at alle medarbeidere legger det samme i tolkningen av vårt verdigrunnlag. De senere årene har derfor flere av selskapene utviklet tydeligere retningslinjer for ønsket adferd i form av etiske retningslinjer, som leveregler for en ansvarlig forretningsvirksomhet. I praksis betyr dette at selskapene i porteføljen vår har interne retningslinjer knyttet til viktig temaer som berører oss. Det gjelder blant annet sentrale tema som f.eks. ESG, HMS, habilitet, korrupsjon og interessekonflikter.

Hvert selskap har ulike mål og er stilt overfor ulike krav avhengig av type virksomhet de driver. Vi forventer at alle selskapene gir ansatte grundig opplæring og legger til rette for jevnlig trening, i temaer som er spesielt relevant for deres virksomhet. I tillegg gis det tydelige forventninger om at vi skal ivareta våre medarbeidere. Arbeidet blir fulgt opp av styrene i selskapene vi eier.

Våre eieres verdigrunnlag, og etterlevelse av dette, er den viktigste arven vi forvalter. Verdigrunnlaget og våre «leveregler» skal vise vei også fremover – i en verden i stadig endring.

Slik de har gjort siden 1936.