Aars ivaretar eiernes finansielle investeringer, men et familieeierskap dreier seg om mer enn ren finansiell avkastning. For oss handler det også om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene som dagens samfunn står overfor. Her kan du lese mer om selskapene i Aars-familien som vi er stolte av.

Selskaper

Tall og fakta

Ett av våre sterke fortrinn er familieeierskapet, som sikrer langsiktighet, korte beslutningslinjer og synlige eiere som engasjerer seg i selskapene våre.

Vi tilpasser arbeidsmetodikk og prosesser til hvert enkelt selskap, og slik skaper vi best mulig forutsetning for et langsiktig sterkt samarbeid. Vi ser det som en styrke å kunne samarbeide og dele kunnskap på tvers i eierskapet.

Totalt 8
virksomheter
Ca. 9200
ansatte