Aars ivaretar eiernes finansielle investeringer, men et familieeierskap dreier seg om mer enn ren finansiell avkastning. For oss handler det også om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene som dagens samfunn står overfor. Her kan du lese mer om selskapene i Aars-familien som vi er stolte av.

Selskaper

Tall og fakta

Ett av våre sterke fortrinn er familieeierskapet, som sikrer langsiktighet, korte beslutnings-linjer og synlige eiere som engasjerer seg i selskapene våre.

Vi er fleksible og tilpasser arbeidsmetodikk og prosesser til hvert enkelt selskap slik at vi skaper best mulig forutsetning for et langsiktig sterkt samarbeid. Vi ser det som en styrke å kunne samarbeide og dele kunnskap på tvers i eierskapet.

Totalt 11
virksomheter
9000+
ansatte