Fra v: Fredrik Dokk Nygaard (leder direkteinvesteringer), Rune Larsen (daglig leder i Iterate), Kim Ophus Leskovsky (co-founder Iterate), Pernille Wangsholm Holloway (styremedlem Iterate), Anders Haugeto (styreleder og co-founder Iterate), Harald Møller (medeier i Aars) og Katja Lund Lefdal (senior investment associate i Aars).

Aars og Iterate etablerer strategisk partner­skap

Aars investerer 100 millioner kroner selskapsbyggeren Iterate

– Iterate har lykkes i å skape et innovativt og lekent utviklingsmiljø, der de ansatte bruker arbeidstiden til både å jobbe med egne ideer, løse kundenes utfordringer og utvikle egne programverktøy for oppstartsselskap. Iterate er et kinderegg av kreativitet, innovasjon og digital kompetanse. Fra Aars sin side bidrar vi med lang og bred erfaring fra eiersiden i det å utvikle mer modne selskaper. Vi er overbevist om at dette blir et vinn-vinn-samarbeid mellom to ulike miljøer med forskjellig arbeidsmetodikk og erfaring i å utvikle selskaper, sier Fredrik Dokk Nygaard, leder for direkteinvesteringer i Aars.

Aars går inn med 100 millioner kroner i Iterate og får plass i styret.

– Aars og Iterate representerer to helt ulike miljøer, med ulik historie og kompetanse. Samtidig deler vi mange av de samme kjerneverdiene og tankene om hva som skal til for å lykkes i fremtidens næringsliv. Kjemien stemte godt helt fra innledende samtaler, og vi ser frem til å jobbe sammen, sier Dokk Nygaard i Aars.

Syv mennesker stående oppstilt i et åpent kontorlokale for å bli avbildet. Bildet viser fem menn og to kvinner.

Fra v: Fredrik Dokk Nygaard (leder direkteinvesteringer), Rune Larsen (daglig leder i Iterate), Kim Ophus Leskovsky (co-founder Iterate), Pernille Wangsholm Holloway (styremedlem Iterate), Anders Haugeto (styreleder og co-founder Iterate), Harald Møller (medeier i Aars) og Katja Lund Lefdal (senior investment associate i Aars).

Tre menn ved siden av hverandre med hendene uformelt i lommen

Gründertrioen i Iterate samlet. F.v. Rune Larsen (daglig leder), Kim Kim Ophus Leskovsky og Anders Haugeto

Iterate har 80 ansatte og omsetter for 90 millioner kroner. Selskapet startet som et konsulentselskap i 2007, men dreide etter hvert virksomheten til også å utvikle og investere i nye selskaper. Siden oppstarten av venture-satsningen har Iterate eierandeler i 18 nye startup-selskaper, deriblant Woolit, Vake, Flow Technologies, Dagens, og eierposten i Porterbuddy som nylig ble solgt.

I dag består Iterate av tre forretningsområder: Tradisjonell konsulentvirksomhet innen programvareutvikling, digitalisering, branding og produktdesign, investering og utvikling i tidligfaseselskaper, samt egenutvikling av programvare.

– I Iterate har vi gjennom arbeid med våre kunder i konsulentvirksomheten opparbeidet oss kunnskap om programvareutvikling, design, merkevare og digital produktutvikling. Denne kompetansen har Iterate tatt med seg inn i start-up-selskapene. Vi er glade for å få Aars med inn på eiersiden og med på laget. Det gir en helt ny mulighet og vil løfte Iterate inn i en ny fase, sier Anders Haugeto, styreleder og co-founder i Iterate.

"Iterate har klart å utvikle et fantastisk samspill mellom de tre forretningsområdene i selskapet, som vi ser er selvforsterkende og utviklende. Gjennom partnerskapet vil Aars få verktøy og innsikt som gjør at vi er i en bedre posisjon til å videreutvikle de selskapene vi eier", sier Fredrik Dokk Nygaard.

I tillegg gir partnerskapet Aars en spennende eksponering mot tidligfase-selskaper. For Iterate blir det viktig å bevare og styrke den unike entreprenørånden som selskapet har skapt.

– Iterates visjon er å gi ansatte muligheten til å forfølge drømmene sine. De fleste vellykkede entreprenører fikk ideen som ansatt et annet sted. I Iterate ønsker vi å la våre medarbeidere utvikle ideene sine hos oss. I stedet for å slutte i jobben, kan ansatte i Iterate heller "leke" med ideer i arbeidstiden, og starte sitt eget selskap med oss på laget som investor dersom ideen flyr i markedet. Med Aars med på laget vil enda flere gründere kunne få muligheten til å realisere sine ideer, sier Kim Ophus Leskovsky, co-founder i Iterate.

20. mars 2022