En døråpner til arbeidslivet

Reisen frem til første jobb i arbeidslivet er ulik for oss alle, og ikke alle har en grei start. Møller Medvind er vårt bidrag til å løse en av samfunnets største utfordringer: Mennesker under 30 år som i dag står utenfor arbeidslivet.

Våren 2018 åpnet Møller Medvind dørene i Alfasetveien 1 på Alnabru, og tilbyr bilpleie og klargjøring av nye og brukte biler for salg. Selskapet tilbyr unge mennesker som står langt fra arbeidslivet en mulighet til opplæring i bilpleie og en full, fast stilling. Selskapet og Møller Medvind-metoden for inkludering er et konkret bidrag for å få flere unge mennesker som står langt fra arbeidslivet ut i jobb.

I tett samarbeid med NAV har Møller Medvind bygget opp en metode som fungerer, og Møller Medvind huser i dag 50 medarbeidere på Alnabru. Parallelt bidrar selskapet til å bekjempe sosial dumping og svart arbeid – to aspekter som dessverre har preget bilpleiebransjen.

Aktiviteten på Alnabru får gamle biler til å skinne som nye, og bidrar til at arbeidssøkerne fra NAV får et springbrett til videre arbeidsliv. Etter endt opplæring, og muligheten til full, fast stilling forlater de fleste Møller Medvind for ny jobb utenfor. Noen søker seg videre i Aars’ egne selskaper, noen har tatt fatt på studier, eller søker seg ut til andre. Modellen er bygget for å få folk videre ut i jobb.

Og av erfaring vet vi at Møller Medvind-metoden fungerer. Og inspirerer. Mange av de andre selskapene våre tenker nå nytt og kreativt om tiltak for også å bidra til å inkludere flere i arbeidslivet.

Kvinne kutter opp grønnsaker på en kjøkkenbenk på arbeidsplass
Ung mann finpusser på billakk

Som samfunn går vi glipp av viktige ressurser når mennesker faller utenfor arbeidslivet, og vi ønsket med etableringen av Møller Medvind å bidra til fremskritt og forbedring på et samfunnsområde hvor vi som arbeidsgiver kan gjøre en forskjell. Mer enn 50 ungdommer har til nå fått tilbud om faglig utvikling og full, fast stilling gjennom Møller Medvind.

To år etter etableringen utvidet Møller Medvind virksomheten til Trondheim. Flere byer er underveis.

Og vi er underveis.

Gjennom Møller Medvind bygger, lærer, utfordrer og tråkker vi ny sti sammen for å inkludere de som står langt fra arbeidslivet og ikke har hatt en grei start. En fast jobb å gå til er viktig for å skape stabilitet. En full, fast stilling og inntekt gir økonomisk forutsigbarhet. Kan gjøre det mulig å få et finansieringsbevis fra banken for å kjøpe egen bolig.

En full, fast stilling kan være en døråpner.

En ung mann legger armen rundt skuldrene til en kollega
To unge menn leker brytekamp på arbeidsplassen