Aars hedres med ærespris

EY Entrepreneur Of the Year (EYO) er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 60 land. Under den norske landsfinalen 9. februar ble Aars hedret som vinner av æresprisen EY Family Enterprise Award Of Excellence for 2022.

Prisen er en ærespris for familieeide bedrifter, hvor familiebedriftene vurderes basert på kriteriene verdiskapning, entreprenørånd, formål, integritet og påvirkningskraft. Det er fjerde gang prisen deles ut i Norge, og for 2022 tildeles den Aars ved daglig leder og styreleder Øyvind Schage Førde.

– Det er med stor glede jeg tar imot denne prisen, på vegne av familien, eiere og alle våre medarbeidere. For alle oss bak selskapet er dette en veldig god og kjærkommen bekreftelse på den innsatsen vi har lagt ned og legger ned i Aars, sier styreleder Øyvind Schage i Aars.

F.v. Ina Rosenberg (partner i EY og leder av EY Entrepreneur Of the Year), Harald Møller (aktiv eier i Aars) og Hans-Petter Mellerud (juryleder for EYs Entrepreneur Of the Year og CEO Zalaris).

F.v. Ellen Svaheim, Ana Vukovic, Martin Møller, Ingrid Førde, Harald Møller, Camilla Wik, Jan Arne Tønsberg og Morten Christensen.

– Gratulerer til Aars! De har fortsatt sitt arbeid med vekst og innovasjon over lang tid og fortjener å få anerkjennelse for den jobben de har gjort, sier Eirik Moe, partner i EY og leder for Family Business for EY i Norden, og legger til:

– Familieselskapet er sitt samfunnsansvar veldig bevisst, både som viktig aktør i norsk næringsliv, og som bidragsyter til samfunnsutviklingen.

Torsdag 9. februar gikk den norske finalen for EY Entrepreneur Of the Year av stabelen i Oslo, med 12 hovedfinalister, ekstern jury og nær 300 gjester samlet til markering og prisutdeling. EY Family Enterprise Award Of Excellence deles ut for fjerde gang i Norge.

I begrunnelsen for tildeling av prisen til Aars fremheves blant annet verdigrunnlaget og entreprenørskap som en rød tråd i styringen av egne virksomheter, i tillegg til konsernets engasjement for å ta samfunnsansvar.

– I Aars jobber vi aktivt med eierskap, investeringer og risikostyring på tvers av virksomhetene våre. Vi har en lang historie, men har også høye ambisjoner for fremtidig utvikling av både eierskapet og selskapene. Samtidig er vi opptatt av å ikke gi slipp på entreprenørånden, som er avgjørende for å kontinuerlig kunne utvikle oss, sier Schage Førde.

– Aars har et gjennomgripende verdigrunnlag som er en viktig del av deres families arv. Som del av dette har Aars et engasjement for samfunnsansvar, som er tett integrert med deres egen kjernevirksomhet, herunder vektlegging av FNs bærekraftmål i sine strategiske satsninger, som også er en viktig del av vurderingsgrunnlaget, sier Eirik Moe.

Fakta om prisen:

 • Ærespris etablert i 2012, og deles nå ut i 25 land. EYs egen ærespris. Det er ledelsen i EY Norge som vurderer og kårer vinner
 • Kriterier:
  • Vekstskaperen skal være eier og del av aktiv ledelse i et minimum tredjegenerasjons norsk familieeid selskap.
  • Industribyggere som har klart å utvikle virksomheten i takt med tidsperioden og teknologisk utvikling.
  • Godt posisjonert for videre vekst og verdiskaping.
  • Driver virksomheten på det internasjonale markedet.
  • Kjennetegnes av innovasjonskraft - nytenkende og nyskapende kreativitet med klare vekstambisjoner. Kan være en pioner ift. nye produkter, ny teknologi eller prosess.
  • Søker kontinuerlig forbedringer.

EY Family Enterprise Award of Excellence 2022 tildeles Aars ved Øyvind Schage Førde. Han hadde ikke anledning til å delta på arrangementet, og Harald Møller mottok fra scenekanten prisen på Aars' og hans vegne.

Fotokredit: Bård Gudim