Kurt Einarsson Ekerhaugen, daglig leder i Møller Medvind AS, sammen med Daniel Presterud Røvik og statsminister Jonas Gahr Støre

Møller Medvind vil inkludere flere

Møller Medvind utvider sin satsing for å få flere unge inn i faste, fulle stillinger, og 25. januar åpnet nyetableringen Møller Medvind Arena. Åpningen ble markert på Møller Medvind-måten: Med signering av arbeidskontrakt nummer 59.

-Ingen er tjent med at unge mennesker står utenfor arbeidslivet. Møller Medvind har en ambisjon om å få enda flere unge ut i faste jobber og vekk fra utenforskap, og de har oppnådd mye på relativt kort tid. Nå legger vi inn et ekstra gir, slik at vi kan bidra til at enda flere kommer i jobb, sier Øyvind Schage Førde.

Våren 2018 åpnet Møller Medvind dørene, og har holdt til i Alfasetveien 11 siden en gang. Nå tas hele bygget i bruk, under navnet Møller Medvind Arena.

-Med flere selskaper under samme tak kan vi få til et fellesskap som inspireres av Møller Medvinds metode for inkludering, og vi kan lære og samarbeide på tvers. Dette kan bli en viktig arena for å skape enda flere fulle, faste stillinger, sier daglig leder Bjørn Erik Tangen i Medvind Utvikling.

-Møller Medvind Arena er en ny, viktig fellessatsing for oss, sa Øyvind Schage Førde under åpningen

Samarbeidspartnere, medarbeidere i Aars' selskaper og venner av Møller Medvind var samlet til offisiell åpning av Møller Medvind Arena

Sjamil var en av de første som fikk fast ansettelse i Møller Medvind og har nå fått seg jobb utenfor Aars' egne selskaper. Han delte sin historie og erfaringer frem til fast ansettelse med alle de fremmøtte

Fikk arbeidskontrakt av statsministeren
Både statsminister Jonas Gahr Støre, Nav og ledere fra NHO, LO og Utdanningsetaten var til stede under åpningen, som ble markert på Møller Medvind-måten: Statsministeren klippet ingen snor, men overleverte derimot arbeidskontrakt til Daniel Presterud Rødvik (19), som er nummer 59 i rekken av de som har fått fast jobb hos Møller Medvind siden oppstarten.

-Bare et fåtall har fullført skolen

Møller Medvind har i et nytt og unikt samarbeid med Nav utviklet en modell for å kunne gi unge mennesker en mulighet til faglig opplæring og fast arbeidskontrakt. Satsingen startet i bilpleiebransjen, med et ønske om å skape jobbmuligheter for unge. Parallelt har selskapet bidratt til å bekjempe sosial dumping og bruk av svart arbeid i samme bransje.

- Bare et fåtall av våre medarbeidere har fullført skolen, eller har annen utdannelse. Gjennom Møller Medvind har de fått grundig opplæring og selskapet er i dag blant Norges beste innen bilpleie, sier daglig leder Bjørn Erik Tangen i Medvind Utvikling, og legger til:

- Målet er at de som har begynt sin yrkeskarriere i Alfasetveien senere går videre til jobber andre steder. Det er helt i tråd med intensjonene om å gjøre unge mennesker selvstendige gjennom å gi de solid, kompetanse og faglig utvikling. Slik kan Møller Medvind fungere som en døråpner til arbeidslivet.

Det nære samspillet mellom Møller Medvind og Nav har fått navnet Møller Medvind-metoden. Og metoden har vist seg å være så vellykket at man nå samler flere selskaper under samme tak for å inspirere til å oppnå mer inkludering, gjennom inspirasjon og samspill på tvers - og navnet er altså Møller Medvind Arena.

Daniel (19) signerer kontrakt for en full, fast stilling med Møller Medvind

Kurt Einarsson Ekerhaugen, daglig leder i Møller Medvind AS, sammen med Daniel Presterud Røvik og statsminister Jonas Gahr Støre

En stor dag for både Møller Medvind, Medvind Arena og Daniel (som her intervjues av TV2)

Nye konsepter

- Våre positive erfaringer med satsingen og Møller Medvind-metoden har gjort det helt naturlig å se på hvordan vi kan bidra til at enda flere selskaper fra ulike bransjer kan ta metoden i bruk, sier Mari Førde som er en av gründerne av Møller Medvind og også eier i Aars.

Flere av våre egne selskaper er allerede godt i gang med å utforske Møller Medvind-metoden for rekruttering, og med etablering av arenaen tas metoden også i bruk utenfor egeneide selskaper. I Møller Medvind Arena skal 4Service, med over fem tusen over hele landet, drive kantine og konferansesenter etter Møller Medvind-metoden.

Og i arenaen står bærekraft i sentrum på flere områder enn inkludering. I samarbeid med IKEA er hele Møller Medvind Arena innredet med brukte møbler og inventar. Bygget er oppgradert, energieffektivt og vil utstyres med solceller på taket.

- Gjennom arbeidet med Møller Medvind har vi de siste årene høstet mye erfaring med hva som skal til for å lykkes med inkluderingsarbeid. Med fellessatsingen Møller Medvind Arena tar vi utviklingen av Møller Medvind ett steg videre. Vi tråkker igjen ny sti, med mål om å etablere en møteplass som vil bidra til inspirasjon og videre læring for alle som har ønske om å inkludere flere, avslutter Mari Førde.

I Møller Medvind har snart 60 medarbeidere signert kontrakt for en full, fast stilling de siste årene. Nå tas hele bygget i Alfasetveien 11 i bruk, med mål om å inspirere flere til å ta i bruk Møller Medvind-metoden