Mari Førde (eier i Aars) og Bjørn Erik Tangen (daglig leder i Medvind Utvikling) gleder seg over at fagbrevet for bilpleie er på plass.

Medvind Utvikling tar Medvind-metoden videre

Møller Medvind har vært en suksess, og metoden etablert er etterspurt. Nå har vi etablert Medvind Utvikling, som både skal bidra til å utvikle Møller Medvind, og bringe Medvind-metoden ut til flere.

Med etableringen av Møller Medvind i 2018 tok Aars et skritt fremover i tenkningen rundt eierskapets samfunnsansvar. Etter fire års drift har selskapet høstet verdifulle erfaringer om hva som skal til for å lykkes med oppdraget.

Møller Medvind tilbyr unge mennesker uten utdannelse og jobb en mulighet til å oppnå en full, fast stilling i arbeidslivet. Dette gjøres i nært og godt samarbeid med NAV. Virksomheten fungerer som et springbrett for videre arbeidsliv for de ansatte, og bidrar til å bekjempe sosial dumping og svart arbeid - to aspekter som har preget bilpleiebransjen.

I dag er Møller Medvind etablert på Alfaset i Oslo og i Trondheim, og har Utdanningsetatens godkjennelse som lærebedrift innen bilpleie.

- Gjennom arbeidet med Møller Medvind AS de siste årene har vi vi fått masse erfaring med hva som skal til for å lykkes for å få unge uten utdannelse og jobb inn i fulle, faste stillinger, sier Mari Førde.

Hun er daglig leder av Møller Medvind og én av eierne i Aars.

- Den aller viktigste erfaringen vi har gjort er dersom flere skal gjøre som Møller Medvind, og ansette i fulle, faste stillinger, må det offentlige bistå bedrifter på en helt annen måte enn i dag. Så må vi jobbe sammen for å få til endringer, sier Førde.

Siden oppstart har Møller Medvind opparbeidet seg kunnskap og erfaring om inkluderingsarbeid i praksis, og dette er en kompetanse flere ønsker å ta del i. Medvind-metoden er etterspurt, og vi opplever stor interesse fra private selskaper både i og utenfor bilbransjen. Vi har tro på at vi har funnet en metode som fungerer godt, og dette er også noe av bakgrunnen for at vi nå etablerer Medvind Utvikling, fortsetter hun.

Bilde av fire menn foran en bil

Stein Håvelsrud (til venstre) er styreleder i det nyopprettede selskapet Medvind Utvikling

Skal bidra til å ekspandere virksomheten

Medvind Utvikling består av Mari Førde og Bjørn Erik Tangen, hvor Bjørn Erik vil være daglig leder i det nye selskapet. Møller Medvind Utvikling skal fortsette å støtte den videre driften i Møller Medvind, avdeling Alnabru. Medvind Utvikling skal bidra til å ekspandere Møller Medvinds virksomhet i tett dialog med øvrige virksomheter i Aars-konsernet - både lokalt og i andre deler av landet.

- Møller Medvind skal levere de best klargjorte brukte bilene i markedet og lakkforsegling av nye biler med høy kvalitet. Dette i en sterk kombinasjon med å være den viktigste arbeidsplassen for å tilby faste, fulle stillinger til unge mennesker som står langt fra arbeidslivet. I tillegg skal avdelingen være en naturlig rekrutteringspool for andre virksomheter både under og utenfor familiens eierskap, sier Mari.