Medvind-metoden tas i bruk i Møller Eiendom

Møller Eiendom starter Medvind Eiendomsservice, og integrerer Medvind-metoden i egen forretning.

Møller Eiendoms nyetablering markerer en milepæl på flere vis, også for Aars som eierselskap og for Møller Medvind selv; For første gang tas Møller Medvind i bruk som rekrutteringspool i selskaper utenfor bilvirksomheten.

– Medvind eiendomsservice er et nytt og spennende konsept som vi gleder oss til å forme og utvikle i tiden fremover, sier Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør i Møller Eiendom.

– Gjennom arbeidet med Møller Medvind AS de siste årene har vi vi fått masse erfaring med hva som skal til for å lykkes for å få unge uten utdannelse og jobb inn i fulle, faste stillinger, sier Mari Førde, daglig leder av Møller Medvind og én av eierne i Aars.

Møller Medvind tilbyr unge mennesker som står langt fra arbeidslivet en mulighet til en full, fast stilling i selskapet. Dette gjøres i nært samarbeid med NAV, og målet er at de ansatte går videre til jobb i andre bedrifter.

En kvinne og to menn oppstilt foran bygninger med solen i ansiktet

F.v. Jan Henriksson i Medvind eiendomsservice, Mari Førde, daglig leder i Møller Medvind og eier i Aars og Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør i Møller Eiendom

Mann i 50-60 årene står utenfor en bil med logo Medvind eiendomsservice på brystet

Jan Henriksson er en av de første medarbeiderne i Medvind eiendomsservice

Mens 60 ansatte i Møller Medvind jobber med bilpleie og klargjøring av nye og brukte biler for salg, skal de to første ansatte i Medvind Eiendomsservice være ansvarlige for drift og vedlikehold av deler av Møller Eiendoms bygningsmasse; Møllergata og Harbitz Torg.

Medvind-metoden vektlegger medarbeidmedvirkning og et inkluderende arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling. De ansatte møter ledere som er rause og setter tydelige krav, og kan få tildelt mentorer fra ulike virksomheter under Aars-paraplyen som støttespillere og rådgivere.

– Dette er en oppskrift som har fungert så bra at flere selskap, også utenfor eierskapets egne, er nysgjerrige på å ta i bruk Medvind-metoden. At søsterselskapet Møller Eiendom blir det første utenfor bilvirksomheten er vi både stolte og glade for, sier Førde.

Etableringen av Medvind Eiendomsservice applauderes også fra eierskapets side i Aars.

– Vi går glipp av viktige ressurser når mennesker faller utenfor arbeidslivet. Dette er en samfunnsutfordring vi er opptatt av, og investerer i, ved å gi mulighet til jobb i våre selskap, sier Øyvind Schage Førde, styreleder og daglig leder i Aars.

Aars har gjennom sin 85 år lange historie hatt et ønske om ikke bare å skape verdier og lønnsomme arbeidsplasser, men også å være en bidragsyter til samfunnet vi er en del av.

Etableringen av Møller Medvind, og nå Medvind Eiendomsservice, er eksempler på dette, sier Schage Førde.

Les mer