Lederskifte i Medvind Utvikling

Bjørn Erik Tangen (70) trapper ned etter 40 års innsats i Møller-systemet og fratrer som daglig leder i Medvind Utvikling. Styret har ansatt Hege Myhre som ny leder i selskapet som har én viktig hovedoppgave: Å ekspandere Møller Medvind-metoden ut til flere selskaper.

Bjørn Erik Tangen har vært en sentral drivkraft i utviklingen av Møller Medvind siden oppstarten i 2017. Til Møller Medvind kom han etter en lang karriere med ulike lederstillinger i Møller Bil. Her har han blant annet ledet Møller Bil Asker & Bærum, Møller Bil Ryen og Møller Bil Skøyen.

40 år i "Møller"
-Etter et langt og spennende liv i Møller Bil grep jeg muligheten til å være med på utviklingen av Møller Medvind. Jeg har ikke angret en dag. Min drivkraft som leder har i alle år vært å se andre lykkes, og det å skape arbeidsplasser til alle som står utenfor er en utrolig viktig oppgave. Til nå har vi gitt 60 unge mennesker mulighet til en full, fast stilling, og flere skal det bli. Med etableringen av Møller Medvind Arena har vi lagt godt til rette for neste etappe i Medvinds historie. For meg er tiden moden for å slippe nye krefter til som kan løfte dette videre, sier Bjørn Erik Tangen.

Den erfarne lederen gir seg etter 40 år i Møller, og kjennetegnes som leder ved å sette mennesket i fokus: Åpen, ærlig og glad i mennesker.

-Jeg har samarbeidet med Bjørn Erik i mange år og har satt stor pris på hans inkluderende og motiverende lederskap. Hans kreativitet og hans evne til å utfordre vante tenkemåter og arbeidsmetoder har vært avgjørende i oppstart og utvikling av begge Medvind-selskapene, sier styreleder Stein Håvelsrud i Medvind Utvikling.

To viktige samfunnsoppdrag

Medvind-selskapene har valgt å rette innsatsen mot to viktige samfunnsoppdrag: Å få flest mulig vekk fra utenforskap og inn i fast arbeid, og å bekjempe svart arbeid i bilpleiebransjen.

-Bjørn Erik har vært en engasjert og viktig bidragsyter i dette arbeidet, og som leder har han alltid vært opptatt av inkludering. Han har spredd entusiasme og stolthet, og er en sann kulturbygger med gode verdier som vi kommer til å savne. Men nå starter et nytt kapittel, og jeg vil ønske Bjørn Erik lykke til videre, sier Håvelsrud.

Daniel (19) signerer kontrakt for en full, fast stilling med Møller Medvind

Mari Førde, Hans Christian Holte, Daniel og Bjørn Erik Tangen under åpningen av Møller Medvind Arena

I de to Medvind-selskapene fortsetter arbeidet med de to samfunnsoppdragene som vanlig. I nært samarbeid med Nav er det utviklet og testet en arbeidsmetodikk for vellykket inkludering, kjent som Møller Medvind-metoden, og det viktige arbeidet for å øke inkluderingen vil fortsette i flere av selskapene under Aars. I kampen mot svart arbeid i bilpleiebransjen er en viktig milepæl nådd: Sammen med viktige partnere har Møller Medvind lykkes med å påvirke innføringen av en ny lov som straffer kjøp av svart arbeid i bilpleiebransjen. Det vil på litt sikt bidra til å rydde opp i hele bransjen.

I dag teller Møller Medvind ca. 50 ansatte, og ivaretar driftsvirksomheten knyttet til klargjøring av biler. Medvind Utvikling er et utviklingsselskap med to ansatte, som har én hovedoppgave: Å bidra til at flere selskaper kan ta Møller Medvind-metoden i bruk. De to selskapene samarbeider tett.

-Bjørn Erik har vært en høyt verdsatt medarbeider i flere tiår som fortjener en stor takk. En ting er innsatsen i Møller Bil, noe annet er etableringen av Møller Medvind og nyetablerte Møller Medvind Arena. Her har Bjørn Erik vært en uvurderlig ressurs som skal ha mye av æren for at vi har fått til så mye på så kort tid, sier eier og styreleder Øyvind Schage Førde i Aars.

Hege, Stein og Bjørn Erik avbildet utenfor Møller Medvind Arena

Mari og Bjørn Erik er begge gründere av Møller Medvind, og har jobbet med begge Medvind-selskapene siden start

-Vi er glade for at Hege takket ja til å overta stafettpinnen som daglig leder, og for at vi har fått på plass en kompetent og erfaren etterfølger etter Bjørn Erik. Med Hege som arbeidende styreleder kan vi tydeliggjøre rollefordelingen mellom de to Medvind selskapene og fortsette den positive utviklingen i begge. Behovet for kontinuitet ivaretar vi gjennom min rolle som styreleder i Møller Medvind, sier Håvelsrud.

Hege Myhre har bred erfaring og kompetanse knyttet til innovasjon i skjæringspunktet mellom utdanning og næringsliv/industri. Hun har internasjonal utdanning og bred arbeidserfaring innen strategisk ledelse, pedagogikk og systemdesign, og har blant annet vært rektor for flere internasjonale skoler. Hege har også jobbet for International Bacculaureate, ledet Global Development Projects. Initiativet forener næringsliv, skoler og ideelle organisasjoner for å skape systemer for livslang læring.

-Jeg gleder meg til å bidra i videreutviklingen av Medvind Utvikling. Norge har et gap som må lukkes: Vi trenger mer arbeidskraft, samtidig som mange ikke får seg jobb. For meg er det viktig å sette mennesket i sentrum og jobbe for et inkluderende samfunn som omfavner mangfold. Jeg er overbevist om at vi må satse mer på arbeidsinkludering for å få hjulene til å gå rundt i årene som kommer. Møller Medvind-metoden er en del av denne løsningen, sier Hege Myhre.

Les mer