Årsrapporten for 2022 er klar

Aars har oppnådd solide resultater de siste tre årene, også i 2022. Det gir Aars’ virksomheter finansiell styrke til å kunne møte tøffere tider, og evne til å kunne gripe muligheter som dukker opp.

-Vi har lagt bak oss tre spesielle år. 2022, 2021 og 2020 er år som har vært preget av økt geopolitisk spenning, stigende renter, inflasjon, pandemi og globale forsyningsutfordringer. Det har medført økt usikkerhet for hva slags konsekvenser det ville kunne få for norsk og internasjonal økonomi. Aars og våre virksomheter har likevel oppnådd ekstraordinært gode resultater disse årene. Det skyldes først og fremst en god underliggende forretningsdrift i våre selskaper, samt en fantastisk innsats fra alle våre ansatte, sier Øyvind Schage Førde, styreleder og daglig leder i Aars.

Last ned og les hele årsrapporten for 2022 her

Aars er både familiekontor og investeringsselskap, og har virksomhet innen bil, eiendom, kapitalforvaltning, og i tillegg en portefølje av selskaper innenfor ulike bransjer i Skandinavia. Samlet sysselsetter Aars mer enn 9.000 medarbeidere i syv land. Omsetning i 2022 endte på 47,1 milliarder kroner, opp fra 43,6 milliarder kroner året før. Aars har i 2022 et resultat før skatt på tre milliarder kroner. Av dette bidro bilvirksomheten med et resultat før skatt på 2,6 milliarder kroner, det beste i konsernets historie. Også eiendom var en sterk bidragsyter i 2022, og ved inngangen til 2023 har Aars en verdijustert egenkapital på 26,2 milliarder kroner.

-Vi har bygget en sterk finansiell plattform de siste årene. Det gjør oss beredt til å kunne møte og håndtere en svakere makroøkonomi. Fremover ser vi at utfallsrommet i økonomien er stort, og flere av selskapene våre har opplevd en tøff inngang til 2023. Derfor er det betryggende å vite at Aars er i en sterk finansiell posisjon, som gjør oss i stand til både å håndtere nedgang, men også til å kunne gripe eventuelle muligheter som oppstår i et fallende marked, sier Schage Førde.

Bevisst diversifisering
Aars arbeider aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av familiens eierskap. Eierne gir tydelige føringer til Aars og selskapets strategi, som igjen gir mandat og handlingsrom til Aars’ egne virksomheter. En grunnleggende tro på at diversifisering er viktig har ligget i familien gjennom generasjoner.

-Da Aars ble etablert i 2014, satte vi oss som mål at eierskapet i større grad skulle diversifiseres og at flere virksomhetsområder skulle bidra til totalporteføljen. Siden start har vi bygget solide verdier innen bil, og parallelt har vi investert i og videreutviklet en tilsvarende solid portefølje innen eiendom. Men målet var at også enda flere virksomhetsområder skulle bidra til å bygge fremtidige verdier for eierskapet. I dag, med økt usikkerhet i økonomien, ser vi styrken i denne strategien, sier Schage Førde.

Av Aars’ verdijusterte egenkapital på 26,2 milliarder kroner, bidro i 2022 Møller Mobility Group med 32 prosent, Møller Eiendom med 34 prosent, kapitalforvaltningen med 22 prosent, og direkte investeringer i selskaper med 12 prosent. Både bil, eiendom og flere av selskapene i direkteinvesteringsporteføljen var med på å løfte kontantstrømmen i fjoråret.


Styrker posisjonen innen IT-tjenester og teknologi
-Vår viktigste samfunnsrolle er å være en ansvarlig eier og å skape trygge, lønnsomme arbeidsplasser. Vi investerer med et langsiktig eierperspektiv, men er samtidig opptatt av å videreutvikle virksomhetene våre. Derfor er vi opptatt av å ikke gi slipp på entreprenørånden. Den er avgjørende for at vi skal klare å utvikle oss kontinuerlig, sier Schage Førde.

Som ledd i denne strategien gjennomførte Aars og virksomhetene flere oppkjøp – og et salg – i 2022:

- Flere av oppkjøpene i ble foretatt som et ledd i å bygge en enda sterkere portefølje av virksomheter innen IT og teknologi for Aars. I tillegg eier vi også OneCo, et industrikonsern som leverer tjenester innen elektro, automasjon og telekommunikasjon med store innslag av digitaliseringsprosjekter, sier Schage Førde.

Møller Medvind-metoden inspirerer

Entreprenørånd har også preget etableringen og utviklingen av Møller Medvind, der målet har vært å etablere en skalerbar løsning for arbeidsinkludering. I samarbeid med Nav har Møller Medvind de fem siste årene tilbudt mer enn 60 unge mennesker arbeidskontrakt og fast arbeid. Møller Medvind har i dag verksted for bilpleie i Oslo og Trondheim, og i januar tok familien Medvind-initiativet et steg videre ved å åpne Møller Medvind Arena i Groruddalen.

-Flere av Aars’ selskaper tar nå i bruk denne metoden når de rekrutterer, og foruten bilvirksomheten er både Møller Eiendom og OneCo i gang. Ekstra gledelig er det at vi ser at også andre næringslivsaktører lar seg inspirere av Medvind-metoden og ønsker å ta den i bruk, sier Schage Førde.