Stolt historie i ny drakt

Mye har skjedd siden Aars ble etablert i 2014. Vi opplever sterk vekst og rigger oss for fremtiden med flere nye ansatte i en reorganisert organisasjon. Nå tar vi sats og går inn i sommeren med ny visuell profil og splitter nye nettsider!

Et tilgjengelig familiekontor og investeringsselskap

Vi ønsker å være transparente og åpne om hvem vi er og våre oppgaver, både som eiere av selskapene våre, og som familiekontor og investeringsselskap. Vi ønsker å formidle verdiene tydelig, også utenfor egne rekker. Løfte frem selskapene våre. Kommunisere både fortid, nåtid og fremtid og våre samfunnsnyttige engasjementer.

Da er det viktig at det ytre gjenspeiler det indre. Vår nye visuelle profil skal vise at vi er ukompliserte, tilgjengelige og åpne. Dette har vi fått veldig god hjelp med av designbyrået Bielke&Yang, godt flankert av utviklerne i Værsågod.

Grunnfjellet for våre selskaper

Vi jobber bredt, mot ulike bransjer og mange ulike interessenter – og da er det viktig å fremstå som en tydelig avsender. I oppbyggingen av nettsider, innhold og kommunikasjon har vi lagt vekt på å formidle verdiene våre, og Aars’ rolle som både paraply og grunnfjell for virksomhetene våre. Og ikke minst tydeliggjøre hvem vi er, og hva vi gjør.

Vi har også laget en egen Aars-rapport, som skal gi et bredere innblikk i Aars, en oversikt over selskapene vi eier, og i tillegg vise vårt engasjement og aktiviteter i året som gikk. Rapporten blir tilgjengelig her når vi offentliggjør resultatene for 2021. Møllersamlingen følger også i fornyet drakt frem i tid.

Vi mener disse endringene vil gi oss mer kraft til å være synlige og fortelle hva vi står for. Ikke kun fordi våre omgivelser forventer og krever det, men også fordi vi selv vil.

Nettsidene våre skal være levende, og vil videreutvikles kontinuerlig. Har du noe du vil at vi skal fortelle om, noe du lurer på – eller kanskje du bare vil gi oss en digital highfive? Ta kontakt, da vel!