Vi styrker vår IT-satsing

Aars har inngått avtale med Visma om å kjøpe den norske og svenske delen av Cloud Infrastructure Services-divisjonen for å styrke sin satsning innenfor informasjonsteknologi i Norden.

Avtalen innebærer at Aars kjøper Visma Exso AS, Visma EssCom AB og 50,1 prosent av Value Retail Consulting AS.

Aars er hovedeier i IT-tjenesteselskapet InfoCare, og oppkjøpet er et ledd i en langsiktig plan om å videreutvikle og bygge en større, nordisk IT-leverandør.

-Aars har uttrykt en klar ambisjon om å styrke sin IT-satsing, og jeg er overbevist om at de som eier vil være et godt hjem for våre ClS-virksomheter. For Visma betyr dette at vi fortsetter å rendyrke vår posisjon som en ledende leverandør av virksomhetskritisk programvare i Europa, sier Merete Hverven, CEO i Visma.

Aars har en ambisiøs investeringsstrategi, og fokuserer på å skape merverdi gjennom aktivt eierskap med et langsiktig perspektiv. Gjennom eierskapet i InfoCare har Aars sett at det er rom for å bygge en robust nordisk aktør med høy leveringskapasitet, bredt tjenestetilbud og lokal tilstedeværelse med nærhet til kundene.

-InfoCare, Exso, EssCom og Value Retail Consulting vil kunne styrke hverandres leveringskapasitet og tilstedeværelse for kundene, samtidig som de vil komplettere hverandres produkt- og tjenestetilbud. Ved å samle selskapene under felles eierparaply kan vi samarbeide for å kombinere det beste fra disse virksomhetene, sier Runar Kvåle, investeringsdirektør i Aars.

Gjennomføring av oppkjøpet kan først skje etter at konkurransemyndighetene i Norge og Sverige har gitt sin godkjenning. Det ventes å kunne komme på plass i løpet av fjerde kvartal.

-Så snart oppkjøpet er godkjent skal vi sammen med ledelse og ansatte i selskapene gjennomføre en grundig prosess for å finne ut hvordan vi kan utnytte felles styrker og kompetanse for å skape en best mulig kombinasjon til nytte for kundene, sier Runar Kvåle.

For mer informasjon kontakt:

Runar Kvåle, investeringsdirektør i Aars, mobil 928 99 865/epost: runar@aars.no
Ellen Svaheim, kommunikasjonsansvarlig i Aars, mobil 482 24 093/epost: ellen@aars.no


Fotokredit: Florian Krumm, Unsplash